Τετάρτη, 12 Μαΐου 2021


Καιρός εξ ύπνου εγερθήναι. Χριστιανοί γρηγορείτε ξυπνάτε μην κοιμάστε.

   Οι τότε αμαρτωλοί άνθρωποι σταύρωσαν τον Χριστό, μετά τους μαθητές του, λίγο αργότερα τους χριστιανούς. Τον τελευταίο αιώνα σταύρωσαν την Εκκλησία του Χριστού. Ετούτον τον αιώνα θα σταυρώσουν όσους χριστιανούς απέμειναν πιστοί στον Χριστό. 

   Εάν το ζήτημα με την Γρίπη κόβιντ 19 το οποίο  είναι σενάριο γραμμένο και παίζεται η πρώτη έκδοση τα χρόνια ετούτα, θα ακολουθήσει το νούμερο 2 για το οποίο θα προφυτεύουν!!! όπως προφήτεψαν πριν  κάποια χρόνια. Δηλαδή θα ανακοινώνουν ως γνώστες του μέλλοντος την πορεία της Γρίπης.  Έτσι θα αποκαλούνται χαρισματικοί ή προφήτες, αφού τα λεγόμενά τους θα υλοποιούνται επ' ακριβώς. Ακόμη Νόμπελ και βραβεία θα καθιερώσουν και θα μοιράζουν στους δικούς τους. Θα συμφωνεί όμως ο Θεός μαζί τους; Θα τους επαληθεύει; Από τα Μ. Μ. Ε. τα οποία ελέγχουν = αφού δικά τους είναι, βεβαίως και θα επαληθεύονται. Οι δουλικοί [φυσικά με το αζημίωτο] χρυσό-κουβαλητές ή και εθελοντές [των άπληστων παγκοσμιοποιητών] επιστήμονες καθώς και οι βιαζόμενοι κυβερνήτες μίας χρήσεως, των εξαρτημένων και υπερ-χρεωμένων κρατών, ως προ-ωθητές  θα συνυπογράφουν να φέρνουν σε πέρας, πάση θυσία την συμφωνία, ως παραλήπτες και διακινητές των βλαπτικών [αλλά αγαθών κατ' αυτούς] για τον άνθρωπο προϊόντων. [Έχω να προσθέσω με βεβαιότητα ότι οι πλαισιέδες ή πλασιέδες  ιατρικών προϊόντων είναι σε ανεργία διαρκείας, διότι την δική τους δουλειά τώρα την κάνουν οι Πρωθυπουργοί και οι Υπουργοί και τα ιδιωτικά Μ. Μ. Ε.] Στην πρώτη φάση = άσκηση, έριξαν τις βόμβες, όχι στη θάλασσα, όχι στην στεριά, όχι σε κάποιο πεδίο ασκήσεως, αλλά στο πεδίο άνθρωπος, που για το καλό του, και φίμωτρο - μάσκα επέβαλλαν, την οποία φορούσαν στα άλογα τα παλιά χρόνια για να μην τρώγουν το φορτίο που κουβαλούσαν. Όλα αυτά χάριν της ζωής, χάριν της υγείας, χάριν της ασφάλειας,  χάριν του άλλου, χάριν του συνόλου, χάριν της ελευθερίας!!! θαυμάστε τους νεο-σωτήρες του νέου κόσμου!!! Μήπως αυτό όλο είναι άσκηση παγκοσμιοποίησης στον τομέα της υγείας; Ήδη η παγκοσμιοποίηση στον τομέα της οικονομίας τρέχει εδώ και κάποια χρόνια.  Ακολουθεί η παγκοσμιοποίηση στον τομέα Επιστήμες, Στρατός-Γεωστρατηγική, Γεωπολιτική, Αστυνομία, θρησκεία-οικουμενισμός με την υπογραφή των θρησκευτικών ηγετών, Εμπόριο, Βιομηχανία, Διατροφή Γλώσσα, Πολιτισμός, κλπ. κλπ.  Πολιτικοί και θρησκευτικοί ηγέτες, είναι όλοι προσκυνημένοι στους προδρόμους του αντίχριστου εκτός ελαχίστων, που μαζί με τους Ελληνόφρονες προσποιούνται το Ελληναρά, μαζί με τους Χριστόφρονες υποκρίνονται και προσποιούνται τον ορθόδοξο!!! η υποκρισία και απάτη σε όλο το μεγαλείο της. Άραγε μπορούμε να ελπίζουμε  ότι κάποτε θα ξυπνήσουν-ξεπηδήσουν  από την περίοδο παρακμής που διανύουμε;  Έλληνες και Ορθόδοξοι ξυπνάτε, πετάξτε και κόψτε τα οπτικοακουστικά και όλα τα άλλα ναρκωτικά, διότι είναι πάρα πολλά. 

Από την Καινή Διαθήκη

   Ο Παύλος στο πρώτο κεφάλαιο στ. 1 - 15,  εις την προς Ρωμαίους επιστολή επαινεί του χριστιανούς διά την εις Χριστόν πίστη τους. Εις την συνέχεια στ. 16 - 32, με βάση κατηγορητηρίου και σειρά αμαρτιών, μας καθιστά ενόχους ενώπιον του Θεού. Συγκεκριμένως λέγει: Οι χριστιανοί αντάλλαξαν συνειδητά την Αρετήν του Θεού, με την κακία του Σατανά = Διαβόλου. Απώλεσαν την Χάριν του Θεού διότι αφέθηκαν [με δική τους επιλογή] σε κάθε επιθυμία της καρδιάς τους και θεωρητικά και πρακτικά, ατιμάζοντας τον εαυτό μας, μα και τον πλησίον μας που τον παρακινούμε, ή τον αναγκάζουμε βιάζοντάς τον, βαδίζοντας ατομικά και κοινωνικά στην αποστασία από την Αρετή. Είναι άλογη πλάνη να απατάμε τον εαυτό μας και να τον πείθουμε ότι, ο Θεός είναι σύμφωνος μαζί μας, στο ότι επιθυμούμε, ὀτι επιλέγουμε, ότι αποφασίζουμε. Έτσι  δημοσιεύουμε και φανερώνουμε ότι πράττουμε όχι λογικά αλλά άλογα = χωρίς λογική. Βεβαίως και πράττουμε άλογα. Όλοι λέμε την μεταλλαγμένη  έκφραση πράσινα άλογα. Αυτό βγήκε  από το πράττειν ή πράσσειν ά-λογα, [δηλαδή πράττει παράλογα]  είναι το ίδιο με διαφορά δύο τ, ή δύο σ.  Η ερμηνεία είναι η ίδια και στις δύο λέξεις. Το πράσσειν έγινε πράσινα.  Δεν υπάρχουν πράσινα άλογα, αυτό το εφεύρε η πονηρία του ανθρώπου. 

    Το σώμα μας προ Χριστού ήταν στην εξουσία του κάθε  «κυρίου» και ως έχοντας την κατοχή και την κυριότητα ορισμένου χρόνου, το ατίμαζε όπως εκείνος  ήθελε.  Επί εποχής Χριστού και ύστερα το ατιμάζει ο ίδιος ο κύριος του σώματος, δηλαδή ο ίδιος ο άνθρωπος λέγοντας: δικό μου είναι, άρα το κάνω ότι εγώ θέλω. Πόσο όμως το σώμα μου είναι δικό μου;  Μπορεί ο άνθρωπος να προσθέσει κάτι στο σώμα του χωρίς να δημιουργήσει πρόβλημα; Μπορεί ο άνθρωπος να αφαιρέσει κάτι από το σώμα του χωρίς να δημιουργήσει πρόβλημα; Βεβαίως και όχι. Οι διδακτές τέχνες  [εκτός από τις έμφυτες] που σήμερα δεν διδάσκονται, λογική και ηθική διατηρούν το μέτρο, και την ισορροπία στις σχέσεις με τον εαυτό του και με τον πλησίον του, καθώς και με τον Θεόν του όταν πιστεύει σε αυτόν.   Ο άνθρωπος του Χριστού χειρίζεται το σώμα του με σεβασμό και αξιοπρέπεια, δεν το προσβάλλει, δεν το ταπεινώνει στο βούρκο των χοίρων, διότι κατά την Γραφή, του πρέπει τιμή, διότι ο Χριστός με την ενσάρκωση,  του πρόσθεσε την τιμή, το κατέστησε ναό του Θεού, τιμή  που έχασε με την πτώση και την εξορία, άρα πως εγώ ασεβώ επάνω του; Μετήλλαξαν = μετά άλλαξαν = αντάλλαξαν, οι χριστιανοί την αλήθεια με το ψεύδος, το λογικό με το παράλογο, το ηθικό με το ανήθικο, λατρεύουν  την κτίση και όχι τον κτίσαντα αυτήν. Από ότι το φυσικό που είμασταν ή είμαστε, αντί να πορευτούμε στο υπέρ φυσικό, εμείς ξεπέσαμε στο παρά-φύση, θεωρία και πράξη. 

   Οι χριστιανοί δεν επιθυμούν την αλήθεια του Θεού, και ως εκ τούτου ρέπουν εν γνώσει τους,  κατά διάνοιαν και έργον στο ψεύδος, την κάθε αδικία, την κάθε είδους πορνεία, την πονηρία, την πλεονεξία, την κακία, το φθόνο, το φόνο, την διαφωνία, την σύγκρουση, την φθορά, την καταστροφή αμφοτέρων, του δόλου, της κάθε κακοήθειας, του σχολιασμού, της κατηγορίας, της κατακρίσεως ως διορισμένοι κριτές, ως υβριστές και βλάσφημους, ως εγωιστές και φαντασμένοι, παράφρονοι και παράλογοι, εφευρέται κάθε κακίας, ασεβείς προς τους προγόνους και κάθε άνθρωπον και φίλον του  Θεού, ασύνετοι που καταπατούν τον λόγο τους και την υπογραφή τους, άπιστοι, άστοργοι, χωρίς αρχές και αξίες, και συναισθήματα, αδιάλλακτοι, άσπλαχνοι, δίψυχοι, μέθυσοι, ναρκομανείς, κοιλιόδουλοι,  ψυχοπαθείς, φιλοτομαριστές, φοβικοί προς τον θάνατο, απατεώνες,  άρπαγες=κλέφτες, εγκληματίες, τρομοκράτες, λιοντάρια [το παίζουμε] στους πιο αδύναμους από εμάς, λαγοί δε,  μπροστά στους πιο δυνατούς από εμάς, υπέρμαχοι του δικού τους θελήματος, αρνητές του θελήματος του Θεού καθώς λέγει το Πάτερ ημών....  κλπ. κλπ. άρχοντες και αρχόμενοι [όλοι θα λέγαμε σήμερα],  αγαπητικοί του κακού και εχθρικοί του καλού, του ηθικού και του δικαίου, δουλικοί στη γνώμη και το θέλημα του Διαβόλου, αρνητικοί δε στο νόμο του Θεού. Θρασείς απέναντι στο Θεό και φοβικοί απέναντι στον  Σατανά.   Όλα αυτά, διότι οι άνθρωποι εμφορούνται από διεφθαρμένη και διεστραμμένη συνείδηση και  λογική, ως εθελοντές  επιστρατεύτηκαν [ως νεόδουλοι αφού από δούλοι του Χριστού οι χριστιανοί άρχοντες και αρχόμενοι εκτός ολίγων, δηλώνουν επίσημα δούλοι του Σατανά, εξ' άλλου ουκ ολίγοι λέγουν:  και με τον διάβολο θα πάω] υπό τον πονηρό ο οποίος υπόσχεται υλικά αγαθά. Όλα αυτά αντί πινακίου Φακής!!!  Ως εργάτες του αμπελώνα του Θεού θα έλθη ο μισθός της εργασίας του κάθε ανθρώπου ανάλογα με την προσφορά του, τον οποίον θα εισπράξουμε. Ποίοι και πόσοι εργάζονται εντός και ποίοι και πόσοι εκτός του Αμπελώνα του Κυρίου;  Αυτών των έργων  που πράξαμε, αυτόν τον μισθόν   θα απολαύσουμε,  όπως στρώσαμε έτσι και κοιμόμαστε αδελφοί.  

 

  ΠΟΣΟ ΟΜΟΙΑΖΟΥΝ ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ !!! λες και είναι φωτοτυπίες.

   Του Ιησού εν ώρα διδασκαλίας  του νόμου και του Θεού εις την  Συναγωγή των Ιουδαίων, εισήλθαν βιαίως   οι Φαρισαίοι και οι Γραμματείς και χωρίς ίχνος σεβασμού, αξιοπρέπειας και διακρίσεως τον διέκοψαν λέγοντάς του: «Εν ποία εξουσία ταύτα ποιείς»; = Με ποία εξουσία λέγεις και κάνεις όλα αυτά που παρακολουθούμε ; «και τις σοι έδωκε την εξουσίαν ταύτην»; = Ποίος σου έδωκε  αυτή εξουσία και την άδεια  να κάνεις όλα αυτά ; Εμείς εδώ και τόσα χρόνια τι ρόλο παίζουμε, πως εσύ μπήκες ανάμεσά μας και μας δημιουργείς προβλήματα, δεν ξέρεις ότι εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ;  Από εδώ είσαι τελικά ή από τον ουρανό; μα και από εκεί να είσαι, εδώ έχουμε στρωμένο πρόγραμμα και δεν θα αφήσουμε να το χαλάσεις. Μας έφερες ήδη διαταραχή, συμμαζέψου νεαρέ, διαφορετικά θα έχεις να κάνεις μαζί μας κλπ. κλπ. Η εξουσία του Ιησού ήταν νομιμοποιημένη από το Θεό και από τους ανθρώπους, το φανέρωναν ήδη η επαλήθευση των προφητειών, η συμμετοχή της Θεοτόκου, η φύση, οι πλανήτες, τα θαύματα που ανατρέπουν  του φυσικούς νόμους, και ο Λαός ή όχλος [σήμερα το λέγουν αγέλη =κοπάδι ζώων] όπως τον ήθελαν οι Φαρισαίοι. Ο Πιλάτος είπε στον Ιησού «πόθεν ει συ»; = από που είσαι εσύ, από εδώ ή από τον ουρανό. όλοι μέσα τους γνώριζαν, και ο Πιλάτος και οι Αρχιερείς και μέρος του Λαού ότι ο Ιησούς από την Ναζαρέτ  ήταν και άνθρωπος και  άνθρωπος του Θεού και Θεός. Εις την σιωπή δε του Ιησού εθίγη ο Πιλάτος την θεώρησε υποτίμηση στο πρόσωπό του και του λέγει του Χριστού: νεαρέ δεν μιλάς; δεν γνωρίζεις ότι  εγώ έχω την εξουσία, ή να σε σταυρώσω, ή να σε απολύσω; Η εξουσία των Αρχιερέων καθώς και του Πιλάτου ήταν δοσμένη από το κυρίαρχο της τότε  εποχής σύστημα θα λέγαμε λόγω αμαρτιών κατά παραχώρηση Θεού διά την σωτηρία τελικά του ανθρώπου. 

   Από καιρό ήξεραν οι τότε Ιουδαίοι και ερμηνευτές της Γραφής ότι ο άνθρωπος Ιησούς από την Ναζαρέτ, δεν ήταν μόνο άνθρωπος όπως όλοι οι άνθρωποι. Δεν μπορεί, δεν γίνεται να μην γνώριζαν τις Γραφές [τις προφητείες] και τον Νόμο του Θεού. Και σήμερα οι παγκοσμιοποιητές και όλοι οι πολιτικοί ακόμα και αν δεν διδάχτηκαν την λογική και την ηθική, έχουν τον έμφυτη διδαχή στη συνείδησή και όλα τα γνωρίζουν. Υποκρίνονται διά το οικονομικό συμφέρον ότι δεν γνωρίζουν, αυτά τα οποία γνωρίζουν.  Στην εξουσία δεν συνέφερε να μείνει ο Ιησούς στην ζωή, συμφέρον των Φαρισαίων ήταν ο Χριστός να φύγει από τη ζωή, να φονευθεί οπωσδήποτε, είχε ημερομηνία λήξεως ως νόμιζαν και  να τους αδειάσει τη γωνιά κατά κάποιο τρόπο, αλλά λογάριαζαν μόνοι τους.  Δεν γνωρίζουν σήμερα οι εξουσιαστές των εθνών και μάλιστα των χριστιανικών τον Ευαγγελικό Λόγο του Χριστού; Βεβαίως και οι τότε γνώριζαν και οι τωρινοί γνωρίζουν. Βλέπουμε σήμερα μετά από τόση ιστορία καταγεγραμμένη γνωστή στον κόσμο όλον, που δεν έχει κανένας τα επιχειρήματα και τα στοιχεία να αντικαταστήσει, να αρνηθεί, ή να απορρίψει τα γενόμενα στον κόσμο, εν τούτοις εν γνώση τους αντιστρατεύθηκαν, αρνήθηκαν και «μηδένισαν» ως νόμισαν  την δύναμη του Ιησού οι τότε άνθρωποι σταυρώνοντάς τον, έτσι και οι τωρινοί άνθρωποι απόγονοι εκείνων  πολεμούν και σταυρώνουν με άλλο τρόπο  τους αδελφούς του Ιησού, κατεχόμενοι από το ίδιο πάθος του φθόνου όπως οι Ιουδαίοι.  Εκείνος ο Ιησούς δηλαδή έχει το απυρόβλητο, διά τούτο οι Σατανιστές χαίρονται με τον πόνο, την αγωνία, τον φόβο, τον πανικό στο άκουσμα του θανάτου, το μαρτύριο, και το σταυρό που κουβαλάνε οι ελάχιστοι εναπομείναντες αδελφοί του Ιησού.  Μην αμφιβάλλεις αδελφέ και είσαι έτοιμος να κατηγορήσεις, αξιολόγησε ακριβοδίκαια τον εαυτό σου και δες μόνος σου για το που ανήκεις, στους πολλούς; ή τους ελαχίστους; ή έστω  ολίγους;

ΜΕ   ΕΠΙΓΝΩΣΗ και  ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ

   Δεν γνώριζαν οι Γραμματείς και οι Φαρισαίοι την εντολή ΟΥ ΦΟΝΕΥΣΕΙΣ ; και βέβαια την  γνώριζαν. Οι ίδιοι δήλωναν τέκνα των  Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ  και του Μωϋσή ενώπιον του Ιησού. Εκείνος τους απέδειξε ότι δεν είναι τέκνα τους  και δεν έχουν καμία σχέση με τους άνω Προπάτορες και δεν είναι τέκνα του Θεού, αλλά με επιλογή τους είναι τέκνα του  Σατανά, του Διαβόλου. Αν είχαν πατέρα τον Αβραάμ θα είχαν αδελφό τον άνθρωπο Ιησού.  Πως όμως αποφάσισαν να βγάλουν από την μέση, όπως λέμε σήμερα, το να φονεύσουν τον Ιησούν, τον κύριο ουρανού και γης, τον  ταπεινό, τον διδάσκαλο, τον φιλάνθρωπο, τον ελεήμονα, τον λέγοντα μόνο την αλήθεια, τον θεραπευτή όλων των ασθενειών, των  εκ  γεννήσεως, των εκ φύσεως, των εξ ατυχημάτων, ακόμη και της ασθενείας του θανάτου. Οι ίδιοι ήταν εφευρέτες, οι ίδιοι έστησαν τις κατηγορίες, οι ίδιοι συγκρότησαν το δικαστήριο, οι ίδιοι εξεβίασαν το Πιλάτο παγιδεύοντάς τον, οι ίδιοι επέλεξαν  και απαίτησαν την απόφαση, οι ίδιοι επέβλεψαν όλη την διαδικασία και διεκπεραίωση της τελικής πράξεως του σταυρώματος, και της δωροδοκίας του όχλου διά της βοής σταύρωσον αυτόν, καθώς και των στρατιωτών που  τους έκλεισαν το στόμα, ότι τον έκλεψαν!!! τον νεκρόν Ιησούν. Οι ίδιοι ζήτησαν ανταλλαγή του ληστή Βαρραβά με τον δίκαιο Ιησού, οι ίδιοι δέχτηκαν την ενοχή όταν ομολόγησαν το αίμα του Ιησού να πέσει επάνω σε εμάς και τα τέκνα μας.      Πως αποφάσισαν να φονεύσουν και τον αγαθό και άκακο και δίκαιο Λάζαρο;  Εξ' άλλου δεν τον ρώτησε ο Ιησούς προκειμένου να τον αναστήσει. Τι κακό έκανε  ο Λάζαρος και πόσο έφταιγε; Οι πάντες σχεδόν  [Αρχιερείς, Γραμματείς, Φαρισαίοι και Λαός] αναγνώριζαν και ομολογούσαν δημόσια [ενώ οι εξουσίες των Ιουδαίων ιδιωτικά ἀλλα μηχανεύονταν] ότι, ο άνθρωπος Ούτος είναι δίκαιος, και δεν είναι μόνο άνθρωπος, αλλά και κάτι άλλο. Το να παρουσιάσουν όμως τον Ιησού ως εγκληματία, αυτό είναι δαιμονικό φαινόμενο. Δημόσια υποκρίνονταν και δήλωναν πίστη στον νόμο του Μωϋσή, ιδιωτικά όμως μηχανεύονταν τα  έργα του Σατανά.  Όπως ακριβώς και σήμερα συμβαίνει με τους πολιτικούς και όλους τους κατέχοντες εξουσία και διάφορα κοινωνικά αξιώματα, ενώ  ενώπιον των πιστών υποκρίνονται τον πιστό, στη θεωρία μόνο, τα δε έργα τους στην πράξη, είναι του Σατανά. Οι σατανιστές σήμερα πιστεύουν ότι η σταύρωση του κόσμου είναι στα χέρια τους και θέμα χρόνου. Όπως τότε έτσι και τώρα συνεδριάζουν εν κρυπτώ οι σύγχρονοι Αρχιερείς, Ως άλλοι Γραμματείς, Φαρισαίοι και Τελώνες, μέσα στις αίθουσες των Λεσχών συνυπογράφουν την παράδοση του Χριστού  στους δικαστές της νέας εποχής.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ και ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ και ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ   ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ

   Η υποκρισία σήμερα  είναι διδακτή, είναι τέχνη και «αρετή» με πολλά οφέλη.   Δεν θα έπρεπε τον Ιησού  να τον κρατήσουν με νύχια και με δόντια [όπως λέγει ο λαός] στη ζωή; Ήταν ο μόνος ΑΝΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΟΣ από δημιουργίας του κόσμου.  Κατά τους Αρχιερείς με πρόταση του Καϊάφα, χάριν του λαού έπρεπε πάση θυσία να θανατωθεί ο ΕΝΑΣ. Έπρεπε να βρεθεί η ανάλογη και κατασκευασμένη παράβαση και παρανομία έστω και μέσω ψευδομαρτύρων, [μέθοδος πονηρή που διαιωνίζεται μέχρι σήμερα] για να στήσουν δικαστήριο. Σήμερα περάσαμε σε άλλου είδους ψευδομαρτυρία. Ο Νόμος είδη σήμερα δεν υπηρετεί την αλήθεια αλλά το ψέμα, διά τούτο είναι ψευδής αντίστροφος, διάστροφος, διεστραμμένος, δεν έχει πηγή τον Θεό αλλά τον Διάβολο. Την θέση του νόμιμου την πήρε το παράνομο, του δικαίου το άδικο, του ηθικού το ανήθικο, της πίστεως η αποστασία, του σεβασμού η ασέβεια, κλπ. κλπ.  Έτσι και σήμερα χάριν της υγείας του σώματος της αγέλης [του κοπαδιού των ζώων] ας συρρικνωθεί η ΜΙΑ Εκκλησία [αφού ξέρουν πως έχει την δυνατότητα αναγέννησης και να υπάρχει πάντα] έτσι τους δίδεται η ευκαιρία να είναι και με τον Σατανά και με το Θεό γεμάτοι υποκρισία. 

ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΟΠΙΣΩ ΑΥΤΟΥ του πονηρού  ΑΠΗΛΘΟΝ

   Πρώτα έπρεπε ο Ιησούς να ονομαστεί  παράνομος και παραβάτης του Νόμου του Θεού και τα υπόλοιπα θα ήταν εύκολα, αφού όλα ήταν υπό τον έλεγχο το δικό τους. Η ευαισθησία και η αδυναμία τότε ήταν το ζήτημα της πίστεως, σήμερα είναι το  οικονομικό και της σάρκας, γενικά η ευημερία και οι απολαύσεις. Σήμερα κατά πρώτον σε άλλον δίκαια και σε άλλον άδικα, προκειμένου να σε αφανίσουν επαγγελματικά, κοινωνικά, ηθικά, ή και βιολογικά, στη βάση  σε ονομάζουν τρομοκράτη ή σου προσάπτουν έναν τίτλο, και ύστερα στη συνέχεια  χτίζουν επάνω σε αυτή τη βάση  το σχεδιασμένο  η γραμμένο σενάριο το οποίο πραγματοποιούν.  Τότε ο ψεύτικα και συκοφαντικά χαρακτηριζόμενος αντίπαλος   στο νόμο  του Θεού Ιησούς καταδικάστηκε εις θάνατον, αντιθέτως σήμερα οι  αντίπαλοι και δεδηλωμένοι εχθροί του Ιησού με την ψήφο των χριστιανών αναβαθμίζονται, αναδεικνύονται και ο λαός οπίσω από αυτούς ακολουθεί προκειμένου να καρπωθεί  ότι το υλικό και πρόσκαιρο,  και από την άλλη, ότι το βλαπτικό για την ψυχή και τον κόσμο όλον. Τελικά ας δούμε και ας συγκρίνουμε, αν και  πόσο έβλαψε η παρουσία του Χριστού στον κόσμο τον άνθρωπο και πόσο τον ωφέλησε, και από την άλλη πόσο έβλαψε η παρουσία του πονηρού πνεύματος του Σατανά και που ωφέλησε τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος δυστυχώς σήμερα τρέχει πίσω από το δαιμονικό πνεύμα και όχι πίσω από τον πνεύμα του Χριστού.  Παρά την θεραπεία των τυφλών, των λεπρών, των πεινασμένων, των παράλυτων, και της αναστάσεως νεκρών από τον Χριστό, ο άνθρωπος τούτης της εποχής  άφησε τον Χριστό και τρέχει οπίσω του  πονηρού.    Πόσο ίδιοι είμαστε με τους τότε εκείνους.!!! 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου