Τετάρτη, 12 Μαΐου 2021


Καιρός εξ ύπνου εγερθήναι. Χριστιανοί γρηγορείτε ξυπνάτε μην κοιμάστε.

   Οι τότε αμαρτωλοί άνθρωποι σταύρωσαν τον Χριστό, μετά τους μαθητές του, λίγο αργότερα τους χριστιανούς. Τον τελευταίο αιώνα σταύρωσαν την Εκκλησία του Χριστού. Ετούτον τον αιώνα θα σταυρώσουν όσους χριστιανούς απέμειναν πιστοί στον Χριστό. 

   Εάν το ζήτημα με την Γρίπη κόβιντ 19 το οποίο  είναι σενάριο γραμμένο και παίζεται η πρώτη έκδοση τα χρόνια ετούτα, θα ακολουθήσει το νούμερο 2 για το οποίο θα προφυτεύουν!!! όπως προφήτεψαν πριν  κάποια χρόνια. Δηλαδή θα ανακοινώνουν ως γνώστες του μέλλοντος την πορεία της Γρίπης.  Έτσι θα αποκαλούνται χαρισματικοί ή προφήτες, αφού τα λεγόμενά τους θα υλοποιούνται επ' ακριβώς. Ακόμη Νόμπελ και βραβεία θα καθιερώσουν και θα μοιράζουν στους δικούς τους. Θα συμφωνεί όμως ο Θεός μαζί τους; Θα τους επαληθεύει; Από τα Μ. Μ. Ε. τα οποία ελέγχουν = αφού δικά τους είναι, βεβαίως και θα επαληθεύονται. Οι δουλικοί [φυσικά με το αζημίωτο] χρυσό-κουβαλητές ή και εθελοντές [των άπληστων παγκοσμιοποιητών] επιστήμονες καθώς και οι βιαζόμενοι κυβερνήτες μίας χρήσεως, των εξαρτημένων και υπερ-χρεωμένων κρατών, ως προ-ωθητές  θα συνυπογράφουν να φέρνουν σε πέρας, πάση θυσία την συμφωνία, ως παραλήπτες και διακινητές των βλαπτικών [αλλά αγαθών κατ' αυτούς] για τον άνθρωπο προϊόντων. [Έχω να προσθέσω με βεβαιότητα ότι οι πλαισιέδες ή πλασιέδες  ιατρικών προϊόντων είναι σε ανεργία διαρκείας, διότι την δική τους δουλειά τώρα την κάνουν οι Πρωθυπουργοί και οι Υπουργοί και τα ιδιωτικά Μ. Μ. Ε.] Στην πρώτη φάση = άσκηση, έριξαν τις βόμβες, όχι στη θάλασσα, όχι στην στεριά, όχι σε κάποιο πεδίο ασκήσεως, αλλά στο πεδίο άνθρωπος, που για το καλό του, και φίμωτρο - μάσκα επέβαλλαν, την οποία φορούσαν στα άλογα τα παλιά χρόνια για να μην τρώγουν το φορτίο που κουβαλούσαν. Όλα αυτά χάριν της ζωής, χάριν της υγείας, χάριν της ασφάλειας,  χάριν του άλλου, χάριν του συνόλου, χάριν της ελευθερίας!!! θαυμάστε τους νεο-σωτήρες του νέου κόσμου!!! Μήπως αυτό όλο είναι άσκηση παγκοσμιοποίησης στον τομέα της υγείας; Ήδη η παγκοσμιοποίηση στον τομέα της οικονομίας τρέχει εδώ και κάποια χρόνια.  Ακολουθεί η παγκοσμιοποίηση στον τομέα Επιστήμες, Στρατός-Γεωστρατηγική, Γεωπολιτική, Αστυνομία, θρησκεία-οικουμενισμός με την υπογραφή των θρησκευτικών ηγετών, Εμπόριο, Βιομηχανία, Διατροφή Γλώσσα, Πολιτισμός, κλπ. κλπ.  Πολιτικοί και θρησκευτικοί ηγέτες, είναι όλοι προσκυνημένοι στους προδρόμους του αντίχριστου εκτός ελαχίστων, που μαζί με τους Ελληνόφρονες προσποιούνται το Ελληναρά, μαζί με τους Χριστόφρονες υποκρίνονται και προσποιούνται τον ορθόδοξο!!! η υποκρισία και απάτη σε όλο το μεγαλείο της. Άραγε μπορούμε να ελπίζουμε  ότι κάποτε θα ξυπνήσουν-ξεπηδήσουν  από την περίοδο παρακμής που διανύουμε;  Έλληνες και Ορθόδοξοι ξυπνάτε, πετάξτε και κόψτε τα οπτικοακουστικά και όλα τα άλλα ναρκωτικά, διότι είναι πάρα πολλά. 

Από την Καινή Διαθήκη

   Ο Παύλος στο πρώτο κεφάλαιο στ. 1 - 15,  εις την προς Ρωμαίους επιστολή επαινεί του χριστιανούς διά την εις Χριστόν πίστη τους. Εις την συνέχεια στ. 16 - 32, με βάση κατηγορητηρίου και σειρά αμαρτιών, μας καθιστά ενόχους ενώπιον του Θεού. Συγκεκριμένως λέγει: Οι χριστιανοί αντάλλαξαν συνειδητά την Αρετήν του Θεού, με την κακία του Σατανά = Διαβόλου. Απώλεσαν την Χάριν του Θεού διότι αφέθηκαν [με δική τους επιλογή] σε κάθε επιθυμία της καρδιάς τους και θεωρητικά και πρακτικά, ατιμάζοντας τον εαυτό μας, μα και τον πλησίον μας που τον παρακινούμε, ή τον αναγκάζουμε βιάζοντάς τον, βαδίζοντας ατομικά και κοινωνικά στην αποστασία από την Αρετή. Είναι άλογη πλάνη να απατάμε τον εαυτό μας και να τον πείθουμε ότι, ο Θεός είναι σύμφωνος μαζί μας, στο ότι επιθυμούμε, ὀτι επιλέγουμε, ότι αποφασίζουμε. Έτσι  δημοσιεύουμε και φανερώνουμε ότι πράττουμε όχι λογικά αλλά άλογα = χωρίς λογική. Βεβαίως και πράττουμε άλογα. Όλοι λέμε την μεταλλαγμένη  έκφραση πράσινα άλογα. Αυτό βγήκε  από το πράττειν ή πράσσειν ά-λογα, [δηλαδή πράττει παράλογα]  είναι το ίδιο με διαφορά δύο τ, ή δύο σ.  Η ερμηνεία είναι η ίδια και στις δύο λέξεις. Το πράσσειν έγινε πράσινα.  Δεν υπάρχουν πράσινα άλογα, αυτό το εφεύρε η πονηρία του ανθρώπου. 

    Το σώμα μας προ Χριστού ήταν στην εξουσία του κάθε  «κυρίου» και ως έχοντας την κατοχή και την κυριότητα ορισμένου χρόνου, το ατίμαζε όπως εκείνος  ήθελε.  Επί εποχής Χριστού και ύστερα το ατιμάζει ο ίδιος ο κύριος του σώματος, δηλαδή ο ίδιος ο άνθρωπος λέγοντας: δικό μου είναι, άρα το κάνω ότι εγώ θέλω. Πόσο όμως το σώμα μου είναι δικό μου;  Μπορεί ο άνθρωπος να προσθέσει κάτι στο σώμα του χωρίς να δημιουργήσει πρόβλημα; Μπορεί ο άνθρωπος να αφαιρέσει κάτι από το σώμα του χωρίς να δημιουργήσει πρόβλημα; Βεβαίως και όχι. Οι διδακτές τέχνες  [εκτός από τις έμφυτες] που σήμερα δεν διδάσκονται, λογική και ηθική διατηρούν το μέτρο, και την ισορροπία στις σχέσεις με τον εαυτό του και με τον πλησίον του, καθώς και με τον Θεόν του όταν πιστεύει σε αυτόν.   Ο άνθρωπος του Χριστού χειρίζεται το σώμα του με σεβασμό και αξιοπρέπεια, δεν το προσβάλλει, δεν το ταπεινώνει στο βούρκο των χοίρων, διότι κατά την Γραφή, του πρέπει τιμή, διότι ο Χριστός με την ενσάρκωση,  του πρόσθεσε την τιμή, το κατέστησε ναό του Θεού, τιμή  που έχασε με την πτώση και την εξορία, άρα πως εγώ ασεβώ επάνω του; Μετήλλαξαν = μετά άλλαξαν = αντάλλαξαν, οι χριστιανοί την αλήθεια με το ψεύδος, το λογικό με το παράλογο, το ηθικό με το ανήθικο, λατρεύουν  την κτίση και όχι τον κτίσαντα αυτήν. Από ότι το φυσικό που είμασταν ή είμαστε, αντί να πορευτούμε στο υπέρ φυσικό, εμείς ξεπέσαμε στο παρά-φύση, θεωρία και πράξη. 

   Οι χριστιανοί δεν επιθυμούν την αλήθεια του Θεού, και ως εκ τούτου ρέπουν εν γνώσει τους,  κατά διάνοιαν και έργον στο ψεύδος, την κάθε αδικία, την κάθε είδους πορνεία, την πονηρία, την πλεονεξία, την κακία, το φθόνο, το φόνο, την διαφωνία, την σύγκρουση, την φθορά, την καταστροφή αμφοτέρων, του δόλου, της κάθε κακοήθειας, του σχολιασμού, της κατηγορίας, της κατακρίσεως ως διορισμένοι κριτές, ως υβριστές και βλάσφημους, ως εγωιστές και φαντασμένοι, παράφρονοι και παράλογοι, εφευρέται κάθε κακίας, ασεβείς προς τους προγόνους και κάθε άνθρωπον και φίλον του  Θεού, ασύνετοι που καταπατούν τον λόγο τους και την υπογραφή τους, άπιστοι, άστοργοι, χωρίς αρχές και αξίες, και συναισθήματα, αδιάλλακτοι, άσπλαχνοι, δίψυχοι, μέθυσοι, ναρκομανείς, κοιλιόδουλοι,  ψυχοπαθείς, φιλοτομαριστές, φοβικοί προς τον θάνατο, απατεώνες,  άρπαγες=κλέφτες, εγκληματίες, τρομοκράτες, λιοντάρια [το παίζουμε] στους πιο αδύναμους από εμάς, λαγοί δε,  μπροστά στους πιο δυνατούς από εμάς, υπέρμαχοι του δικού τους θελήματος, αρνητές του θελήματος του Θεού καθώς λέγει το Πάτερ ημών....  κλπ. κλπ. άρχοντες και αρχόμενοι [όλοι θα λέγαμε σήμερα],  αγαπητικοί του κακού και εχθρικοί του καλού, του ηθικού και του δικαίου, δουλικοί στη γνώμη και το θέλημα του Διαβόλου, αρνητικοί δε στο νόμο του Θεού. Θρασείς απέναντι στο Θεό και φοβικοί απέναντι στον  Σατανά.   Όλα αυτά, διότι οι άνθρωποι εμφορούνται από διεφθαρμένη και διεστραμμένη συνείδηση και  λογική, ως εθελοντές  επιστρατεύτηκαν [ως νεόδουλοι αφού από δούλοι του Χριστού οι χριστιανοί άρχοντες και αρχόμενοι εκτός ολίγων, δηλώνουν επίσημα δούλοι του Σατανά, εξ' άλλου ουκ ολίγοι λέγουν:  και με τον διάβολο θα πάω] υπό τον πονηρό ο οποίος υπόσχεται υλικά αγαθά. Όλα αυτά αντί πινακίου Φακής!!!  Ως εργάτες του αμπελώνα του Θεού θα έλθη ο μισθός της εργασίας του κάθε ανθρώπου ανάλογα με την προσφορά του, τον οποίον θα εισπράξουμε. Ποίοι και πόσοι εργάζονται εντός και ποίοι και πόσοι εκτός του Αμπελώνα του Κυρίου;  Αυτών των έργων  που πράξαμε, αυτόν τον μισθόν   θα απολαύσουμε,  όπως στρώσαμε έτσι και κοιμόμαστε αδελφοί.  

 

  ΠΟΣΟ ΟΜΟΙΑΖΟΥΝ ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ !!! λες και είναι φωτοτυπίες.

   Του Ιησού εν ώρα διδασκαλίας  του νόμου και του Θεού εις την  Συναγωγή των Ιουδαίων, εισήλθαν βιαίως   οι Φαρισαίοι και οι Γραμματείς και χωρίς ίχνος σεβασμού, αξιοπρέπειας και διακρίσεως τον διέκοψαν λέγοντάς του: «Εν ποία εξουσία ταύτα ποιείς»; = Με ποία εξουσία λέγεις και κάνεις όλα αυτά που παρακολουθούμε ; «και τις σοι έδωκε την εξουσίαν ταύτην»; = Ποίος σου έδωκε  αυτή εξουσία και την άδεια  να κάνεις όλα αυτά ; Εμείς εδώ και τόσα χρόνια τι ρόλο παίζουμε, πως εσύ μπήκες ανάμεσά μας και μας δημιουργείς προβλήματα, δεν ξέρεις ότι εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ;  Από εδώ είσαι τελικά ή από τον ουρανό; μα και από εκεί να είσαι, εδώ έχουμε στρωμένο πρόγραμμα και δεν θα αφήσουμε να το χαλάσεις. Μας έφερες ήδη διαταραχή, συμμαζέψου νεαρέ, διαφορετικά θα έχεις να κάνεις μαζί μας κλπ. κλπ. Η εξουσία του Ιησού ήταν νομιμοποιημένη από το Θεό και από τους ανθρώπους, το φανέρωναν ήδη η επαλήθευση των προφητειών, η συμμετοχή της Θεοτόκου, η φύση, οι πλανήτες, τα θαύματα που ανατρέπουν  του φυσικούς νόμους, και ο Λαός ή όχλος [σήμερα το λέγουν αγέλη =κοπάδι ζώων] όπως τον ήθελαν οι Φαρισαίοι. Ο Πιλάτος είπε στον Ιησού «πόθεν ει συ»; = από που είσαι εσύ, από εδώ ή από τον ουρανό. όλοι μέσα τους γνώριζαν, και ο Πιλάτος και οι Αρχιερείς και μέρος του Λαού ότι ο Ιησούς από την Ναζαρέτ  ήταν και άνθρωπος και  άνθρωπος του Θεού και Θεός. Εις την σιωπή δε του Ιησού εθίγη ο Πιλάτος την θεώρησε υποτίμηση στο πρόσωπό του και του λέγει του Χριστού: νεαρέ δεν μιλάς; δεν γνωρίζεις ότι  εγώ έχω την εξουσία, ή να σε σταυρώσω, ή να σε απολύσω; Η εξουσία των Αρχιερέων καθώς και του Πιλάτου ήταν δοσμένη από το κυρίαρχο της τότε  εποχής σύστημα θα λέγαμε λόγω αμαρτιών κατά παραχώρηση Θεού διά την σωτηρία τελικά του ανθρώπου. 

   Από καιρό ήξεραν οι τότε Ιουδαίοι και ερμηνευτές της Γραφής ότι ο άνθρωπος Ιησούς από την Ναζαρέτ, δεν ήταν μόνο άνθρωπος όπως όλοι οι άνθρωποι. Δεν μπορεί, δεν γίνεται να μην γνώριζαν τις Γραφές [τις προφητείες] και τον Νόμο του Θεού. Και σήμερα οι παγκοσμιοποιητές και όλοι οι πολιτικοί ακόμα και αν δεν διδάχτηκαν την λογική και την ηθική, έχουν τον έμφυτη διδαχή στη συνείδησή και όλα τα γνωρίζουν. Υποκρίνονται διά το οικονομικό συμφέρον ότι δεν γνωρίζουν, αυτά τα οποία γνωρίζουν.  Στην εξουσία δεν συνέφερε να μείνει ο Ιησούς στην ζωή, συμφέρον των Φαρισαίων ήταν ο Χριστός να φύγει από τη ζωή, να φονευθεί οπωσδήποτε, είχε ημερομηνία λήξεως ως νόμιζαν και  να τους αδειάσει τη γωνιά κατά κάποιο τρόπο, αλλά λογάριαζαν μόνοι τους.  Δεν γνωρίζουν σήμερα οι εξουσιαστές των εθνών και μάλιστα των χριστιανικών τον Ευαγγελικό Λόγο του Χριστού; Βεβαίως και οι τότε γνώριζαν και οι τωρινοί γνωρίζουν. Βλέπουμε σήμερα μετά από τόση ιστορία καταγεγραμμένη γνωστή στον κόσμο όλον, που δεν έχει κανένας τα επιχειρήματα και τα στοιχεία να αντικαταστήσει, να αρνηθεί, ή να απορρίψει τα γενόμενα στον κόσμο, εν τούτοις εν γνώση τους αντιστρατεύθηκαν, αρνήθηκαν και «μηδένισαν» ως νόμισαν  την δύναμη του Ιησού οι τότε άνθρωποι σταυρώνοντάς τον, έτσι και οι τωρινοί άνθρωποι απόγονοι εκείνων  πολεμούν και σταυρώνουν με άλλο τρόπο  τους αδελφούς του Ιησού, κατεχόμενοι από το ίδιο πάθος του φθόνου όπως οι Ιουδαίοι.  Εκείνος ο Ιησούς δηλαδή έχει το απυρόβλητο, διά τούτο οι Σατανιστές χαίρονται με τον πόνο, την αγωνία, τον φόβο, τον πανικό στο άκουσμα του θανάτου, το μαρτύριο, και το σταυρό που κουβαλάνε οι ελάχιστοι εναπομείναντες αδελφοί του Ιησού.  Μην αμφιβάλλεις αδελφέ και είσαι έτοιμος να κατηγορήσεις, αξιολόγησε ακριβοδίκαια τον εαυτό σου και δες μόνος σου για το που ανήκεις, στους πολλούς; ή τους ελαχίστους; ή έστω  ολίγους;

ΜΕ   ΕΠΙΓΝΩΣΗ και  ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ

   Δεν γνώριζαν οι Γραμματείς και οι Φαρισαίοι την εντολή ΟΥ ΦΟΝΕΥΣΕΙΣ ; και βέβαια την  γνώριζαν. Οι ίδιοι δήλωναν τέκνα των  Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ  και του Μωϋσή ενώπιον του Ιησού. Εκείνος τους απέδειξε ότι δεν είναι τέκνα τους  και δεν έχουν καμία σχέση με τους άνω Προπάτορες και δεν είναι τέκνα του Θεού, αλλά με επιλογή τους είναι τέκνα του  Σατανά, του Διαβόλου. Αν είχαν πατέρα τον Αβραάμ θα είχαν αδελφό τον άνθρωπο Ιησού.  Πως όμως αποφάσισαν να βγάλουν από την μέση, όπως λέμε σήμερα, το να φονεύσουν τον Ιησούν, τον κύριο ουρανού και γης, τον  ταπεινό, τον διδάσκαλο, τον φιλάνθρωπο, τον ελεήμονα, τον λέγοντα μόνο την αλήθεια, τον θεραπευτή όλων των ασθενειών, των  εκ  γεννήσεως, των εκ φύσεως, των εξ ατυχημάτων, ακόμη και της ασθενείας του θανάτου. Οι ίδιοι ήταν εφευρέτες, οι ίδιοι έστησαν τις κατηγορίες, οι ίδιοι συγκρότησαν το δικαστήριο, οι ίδιοι εξεβίασαν το Πιλάτο παγιδεύοντάς τον, οι ίδιοι επέλεξαν  και απαίτησαν την απόφαση, οι ίδιοι επέβλεψαν όλη την διαδικασία και διεκπεραίωση της τελικής πράξεως του σταυρώματος, και της δωροδοκίας του όχλου διά της βοής σταύρωσον αυτόν, καθώς και των στρατιωτών που  τους έκλεισαν το στόμα, ότι τον έκλεψαν!!! τον νεκρόν Ιησούν. Οι ίδιοι ζήτησαν ανταλλαγή του ληστή Βαρραβά με τον δίκαιο Ιησού, οι ίδιοι δέχτηκαν την ενοχή όταν ομολόγησαν το αίμα του Ιησού να πέσει επάνω σε εμάς και τα τέκνα μας.      Πως αποφάσισαν να φονεύσουν και τον αγαθό και άκακο και δίκαιο Λάζαρο;  Εξ' άλλου δεν τον ρώτησε ο Ιησούς προκειμένου να τον αναστήσει. Τι κακό έκανε  ο Λάζαρος και πόσο έφταιγε; Οι πάντες σχεδόν  [Αρχιερείς, Γραμματείς, Φαρισαίοι και Λαός] αναγνώριζαν και ομολογούσαν δημόσια [ενώ οι εξουσίες των Ιουδαίων ιδιωτικά ἀλλα μηχανεύονταν] ότι, ο άνθρωπος Ούτος είναι δίκαιος, και δεν είναι μόνο άνθρωπος, αλλά και κάτι άλλο. Το να παρουσιάσουν όμως τον Ιησού ως εγκληματία, αυτό είναι δαιμονικό φαινόμενο. Δημόσια υποκρίνονταν και δήλωναν πίστη στον νόμο του Μωϋσή, ιδιωτικά όμως μηχανεύονταν τα  έργα του Σατανά.  Όπως ακριβώς και σήμερα συμβαίνει με τους πολιτικούς και όλους τους κατέχοντες εξουσία και διάφορα κοινωνικά αξιώματα, ενώ  ενώπιον των πιστών υποκρίνονται τον πιστό, στη θεωρία μόνο, τα δε έργα τους στην πράξη, είναι του Σατανά. Οι σατανιστές σήμερα πιστεύουν ότι η σταύρωση του κόσμου είναι στα χέρια τους και θέμα χρόνου. Όπως τότε έτσι και τώρα συνεδριάζουν εν κρυπτώ οι σύγχρονοι Αρχιερείς, Ως άλλοι Γραμματείς, Φαρισαίοι και Τελώνες, μέσα στις αίθουσες των Λεσχών συνυπογράφουν την παράδοση του Χριστού  στους δικαστές της νέας εποχής.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ και ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ και ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ   ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ

   Η υποκρισία σήμερα  είναι διδακτή, είναι τέχνη και «αρετή» με πολλά οφέλη.   Δεν θα έπρεπε τον Ιησού  να τον κρατήσουν με νύχια και με δόντια [όπως λέγει ο λαός] στη ζωή; Ήταν ο μόνος ΑΝΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΟΣ από δημιουργίας του κόσμου.  Κατά τους Αρχιερείς με πρόταση του Καϊάφα, χάριν του λαού έπρεπε πάση θυσία να θανατωθεί ο ΕΝΑΣ. Έπρεπε να βρεθεί η ανάλογη και κατασκευασμένη παράβαση και παρανομία έστω και μέσω ψευδομαρτύρων, [μέθοδος πονηρή που διαιωνίζεται μέχρι σήμερα] για να στήσουν δικαστήριο. Σήμερα περάσαμε σε άλλου είδους ψευδομαρτυρία. Ο Νόμος είδη σήμερα δεν υπηρετεί την αλήθεια αλλά το ψέμα, διά τούτο είναι ψευδής αντίστροφος, διάστροφος, διεστραμμένος, δεν έχει πηγή τον Θεό αλλά τον Διάβολο. Την θέση του νόμιμου την πήρε το παράνομο, του δικαίου το άδικο, του ηθικού το ανήθικο, της πίστεως η αποστασία, του σεβασμού η ασέβεια, κλπ. κλπ.  Έτσι και σήμερα χάριν της υγείας του σώματος της αγέλης [του κοπαδιού των ζώων] ας συρρικνωθεί η ΜΙΑ Εκκλησία [αφού ξέρουν πως έχει την δυνατότητα αναγέννησης και να υπάρχει πάντα] έτσι τους δίδεται η ευκαιρία να είναι και με τον Σατανά και με το Θεό γεμάτοι υποκρισία. 

ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΟΠΙΣΩ ΑΥΤΟΥ του πονηρού  ΑΠΗΛΘΟΝ

   Πρώτα έπρεπε ο Ιησούς να ονομαστεί  παράνομος και παραβάτης του Νόμου του Θεού και τα υπόλοιπα θα ήταν εύκολα, αφού όλα ήταν υπό τον έλεγχο το δικό τους. Η ευαισθησία και η αδυναμία τότε ήταν το ζήτημα της πίστεως, σήμερα είναι το  οικονομικό και της σάρκας, γενικά η ευημερία και οι απολαύσεις. Σήμερα κατά πρώτον σε άλλον δίκαια και σε άλλον άδικα, προκειμένου να σε αφανίσουν επαγγελματικά, κοινωνικά, ηθικά, ή και βιολογικά, στη βάση  σε ονομάζουν τρομοκράτη ή σου προσάπτουν έναν τίτλο, και ύστερα στη συνέχεια  χτίζουν επάνω σε αυτή τη βάση  το σχεδιασμένο  η γραμμένο σενάριο το οποίο πραγματοποιούν.  Τότε ο ψεύτικα και συκοφαντικά χαρακτηριζόμενος αντίπαλος   στο νόμο  του Θεού Ιησούς καταδικάστηκε εις θάνατον, αντιθέτως σήμερα οι  αντίπαλοι και δεδηλωμένοι εχθροί του Ιησού με την ψήφο των χριστιανών αναβαθμίζονται, αναδεικνύονται και ο λαός οπίσω από αυτούς ακολουθεί προκειμένου να καρπωθεί  ότι το υλικό και πρόσκαιρο,  και από την άλλη, ότι το βλαπτικό για την ψυχή και τον κόσμο όλον. Τελικά ας δούμε και ας συγκρίνουμε, αν και  πόσο έβλαψε η παρουσία του Χριστού στον κόσμο τον άνθρωπο και πόσο τον ωφέλησε, και από την άλλη πόσο έβλαψε η παρουσία του πονηρού πνεύματος του Σατανά και που ωφέλησε τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος δυστυχώς σήμερα τρέχει πίσω από το δαιμονικό πνεύμα και όχι πίσω από τον πνεύμα του Χριστού.  Παρά την θεραπεία των τυφλών, των λεπρών, των πεινασμένων, των παράλυτων, και της αναστάσεως νεκρών από τον Χριστό, ο άνθρωπος τούτης της εποχής  άφησε τον Χριστό και τρέχει οπίσω του  πονηρού.    Πόσο ίδιοι είμαστε με τους τότε εκείνους.!!! 

Τετάρτη, 28 Απριλίου 2021

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ από τους Ευαγγελιστές και το ΠΗΔΑΛΙΟ της ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Οι  Ευαγγελιστές ως οι πρώτοι έχοντες την γνώμη και το λόγο περί του χρόνου και της ώρας της Αναστάσεως λέγουν: 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ. 28 κεφάλαιο στίχος 1.  Οψέ Σαββάτων, τη επιφωσκούση εις μίαν Σαββάτων, ήλθεν Μαρία η Μαγδαλινή και η άλλη Μαρία θεωρήσαι τον τάφον. και ιδού σεισμός εγένετο μέγας.... Ερμηνεία : Μετά το Σάββατον, μόλις άρχισε να φωτίζει η πρώτη ημέρα της εβδομάδος, ήλθε η Μαρία η Μαγδαλινή και η άλλη Μαρία διά να ιδούν τον τάφον. Και έγινε σεισμός μεγάλος ... . 

ΜΑΡΚΟΣ. 16 κεφάλαιο στίχος 1. Καί διαγενομένου του Σαββάτου ...... . Ερμηνεία.  Όταν επέρασε το Σάββατον .....

ΛΟΥΚΑΣ. 24 κεφάλαιο στίχος 1. .... τη δε μιά των Σαβάτων όρθρου βαθέως ήλθον επί το μνήμα .... . Ερμηνεία : Την πρώτην ημέραν της εβδομάδος πριν ακόμα χαράξη ήλθαν εις το μνήμα ..... .

ΙΩΑΝΝΗΣ. κεφάλαιο 20 στίχος 1. Τη δε μιά των Σαβάτων Μαρία η Μαγδαλινή έρχεται πρωί ..... Ερμηνεία : Ενωρίς την πρώτην ημέραν της εβδομάδος, ενώ ήτανε ακόμη σκοτάδι .... . 

ΤΟ    ΠΗΔΑΛΙΟΝ της ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ και οι ΚΑΝΟΝΕΣ.

   Ερμηνεία ΠΘ' = 89 Κανόνας της ΣΤ' = 6ης   Οικουμενικής Συνόδου λέγει:  Διά τα λόγια του Ματθαίου και του Λουκά: «......και εκ των δύο [ευαγγελιστών] συνάγεται, ότι μάλλον το μεσονύκτιον ανέστη ο Κύριος, παρελθούσης της 6 έκτης ώρας [της νυκτός] και αρχομένης της 7 εβδόμης [ώρας της νυκτός]». Το μεσονύκτιο δεν είναι η 12η ώρα καθώς νομίζουμε εμείς σήμερα, αλλά μέσο της νύχτας είναι όταν μοιράσουμε και διαιρέσουμε την νύχτα διά δύο, τότε ακριβώς έχουμε μεσάνυχτα. Αν παράδειγμα νυχτώνει στις 9 το βράδυ και ξημερώνει  στις 6, το μέσο της νύχτας είναι  μία και μισή. Αν νυχτώνει 8 και 30 και ξημερώνει 6 και 30 τα μεσάνυχτα είναι μία και μισή η  ώρα. Αν η Ανάσταση έγινε την 6  έκτη έως την εβδόμη ώρα της νύχτας έχουμε 3 με 4 μ.μ. σημερινή ώρα. Πριν το 1950 η Ακολουθία του Νυμφίου στην ύπαιθρο ψάλλονταν στον χρόνο του όρθρου [όρθρος=πρωί],  διότι είναι ακολουθία του όρθρου, δηλαδή πρωινή, άλλο που εμείς την ονομάσαμε του Νυμφίου. Ο επιτάφιος επίσης  και όλη η ακολουθία ψάλλονταν προς το πρωί την ώρα του όρθρου. Η Λειτουργία της Μ. Πέμπτης και του Μ.Σαββάτου γινόταν το μεσημέρι. Η ακολουθία της Αποκαθηλώσεως γινόταν στις 3 η ώρα μ.μ. Η ακολουθία της Αναστάσεως άρχιζε περίπου 3 περίπου ώρες πριν ξημερώσει.

    Μετά τον πόλεμο όπως και μετά από κάθε καταστροφή όλα επενατακτοποιούνται  σε νέα δεδομένα και νέα βάση. Προτάθηκε, μάλλον επεβλήθη εξουσιαστικώς και Αρχιερατικώς ως έναρξη η ώρα 11 και μεταφέρθηκε, [χάριν των κυρίων και των κυριών=νεοχριστιανών των πόλεων, που δεν μπορούσαν να ξυπνούν μέσα στη νύχτα διότι τώρα τα στρώματα που κοιμούνται οι νεοχριστιανοί είναι βελούδινα και δεν σε αφήνουν να σηκωθείς τα άγρια μεσάνυχτα] και έτσι  βιάστηκε [αντί να βιάζουν οι άνθρωποι τον εαυτό τους σύμφωνα με το ευαγγέλιο και αφού ήταν στα χέρια τους απαίτησαν] να γίνεται η Ανάσταση 12 η ώρα. Ετούτη την Χριστομάχα περίοδο βιάζεται και πάλι η Ανάσταση να μεταφερθεί ακόμη ενωρίτερα την 9η ώρα το βράδυ. Όχι όπως γράφουν οι Γραφές την 6η με 7η ώρα της νύχτας, αλλά μόλις την 1η ώρα της νύχτας!!! Άλλως πως θα εκπέσουμε  συνεορτάζουμε [το γεγονός το οποίο απαγορεύουν αυστηρά οι Κανόνες των Πατέρων και των Συνόδων] με Ιουδαίους, με Παπικούς, και με Αιρετικούς; Ο κάθε είδους βιασμός αδελφέ γίνεται πολύ μελετημένα και σε ανάλογα χρονικά διαστήματα, [όπως λέγουν οι Πατέρες, ο πονηρός εφαρμόζει την μέθοδο όχι όλο μαζί αλλά, ολίγον κατ' ολίγον]  ώστε ο βιαζόμενος συν το χρόνω να το θεωρήσει καλό, προοδευτικό, αναγκαίο,  ή και να το ζητάει ακόμη, και μετά  να υποταχθεί και να αποδεχθεί τον όποιο βιασμό, που εδώ πρόκειται περί την πίστη. Κοινή διαπίστωση και ομολογία εχεφρόνων χριστιανών πιστεύει ότι η υπόθεση σωτηρίας της ψυχής του ανθρώπου είναι ότι, αποπνευματοποιήθηκε [της έβγαλαν τα ιμάτια και την ραπίζουν = βιάζουν διαχρονικά, οι δε χριστιανοί να είναι θεατές και να χειροκροτούν!!!] και τελικά σήμερα να είναι υπόθεση υλική και υλιστική που απομακρύνει τον άνθρωπο από τον Θεό. Η νέα εποχή βιάζει το βιολογικό [το σώμα]  μέρος του ανθρώπου βιάζει και το πνευματικό μέρος [την ψυχή].

 Ο   Α' Κανόνας του Αγίου ΔΙΟΝΥΣΊΟΥ Αλεξανδρείας εις την ερμηνεία του Κανόνα λέγει : « Εκείνο το οποίο λέγει ο ιερός Ματθαίος, οψέ Σαββάτων, οι μεν πολλοί θέλουν νομίσει, κατά την κοινήν συνήθειαν, ότι δηλοί την εσπέραν του Σαββάτου, οι δε σοφότερον εννοούντες, θέλουν ειπεί, ότι δηλοί νύκτα βαθείαν. Το γαρ οψέ, κατά την κυριολεξίαν του, βραδύτητα, και πολλήν αργοπορίαν δηλοί, ταυτόν ειπείν, το μετά το Σάββατον διάστημα, και διά τούτο λέγει ύστερον ο ευαγγελιστής, τη επιφωσκούση [όταν άρχισε να φωτίζει] εις  μίαν Σαββάτων. Το οψέ λοιπόν του Ματθαίου, και το σκοτίας έτι ούσης του Ιωάννου, και το όρθρου βαθέως του Λουκά, και το λίαν πρωί του Μάρκου, ταυτοσήμαντα εισί. Δηλούσι γαρ ότι, αφ' ου επέρασε το Σάββατον και όλη η νύκτα του Σαββάτου, και όταν άρχισε η αυγή της Κυριακής, ήλθον αι γυναίκες [με τα αρώματα και βρήκαν τον τάφον άδειον - κενόν] και έμειναν έως  ανατείλαντος του Ηλίου »

   Τους ανθρώπους τότε δεν τους αφορούσε η ακριβής ώρα και το τέταρτο της ώρας, όπως εμάς σήμερα,  ζητούμε βεβαίως την ακρίβεια και την λεπτομέρεια, μόνο στην Ανάσταση επειδή μας δοκιμάζει και μας βιάζει ο πειρασμός της νηστείας, καλλίτερα της κοιλίας,  ενώ στη καθημερινή ζωή μας επιθυμούμε το άντίθετο, δηλαδή όχι λεπτομέριες αλλά γενικεύσεις και κουκούλωμα των πάντων. αυτοί είναι οι πιστοί και οι χριστιανοί;  Διϋλίζουμε τον κόνωπα την δε κάμηλο καταπίνουμε. Οι λέξεις ακρίβεια και οικονομία έχουν χάσει το νόημά τους. Ότι το υλικό περί του σώματος το εξειδικεύουμε, ότι το πνευματικό περί της ψυχής το γενικεύουμε.  Ας συμμαζετούμε λοιπόν αδελφοί, πριν μας συμμαζέψουν τα δεινά που ακολουθούν.

   « Διά εκείνους που εξετάζουν ακριβώς, εις ποίαν ώραν, ημίωρον και τέταρτον της ώρας πρέπει να αρχίζουν την χαράν της Αναστάσεως, και την κατάλυσιν, λέγει ο Άγιος:  εκείνους που βιάζονται και προ του μεσονυκτίου καταλύουν, τούτους ως μικρόψυχους και λαίμαργους κατηγορούμεν, .............. διότι και το παραμικρόν [εις την πίστη] αν είναι καλό γεννά μεγάλους μισθούς, αν το παραμικρόν είναι κακόν γεννά μεγάλας ποινάς εις την άλλην ζωήν. Εκείνους που δεν βιάζονται να καταλύσουν και καρτερούν νηστεύοντες έως αργά της νυκτός, και άλλοι [κατρερούν] τη αυγή της Κυριακής, ως ανδρείους και φιλοπόνους θεωρούμεν. ...... ».  Δικαιολογεί  ο Άγιος τους έχοντας φυσικάς και σωματικάς αδυναμίας κλπ. λόγω ασθενειών και γήρατος.     

    Αυτές είναι η ερμηνείες περί της ώρας της Αναστάσεως του Κυρίου. Θα πρέπει και εμείς να γνωρίζουμε την Ελληνική γλώσσα. Όλοι γνωρίζουν το πρώιμο και το όψιμο. Πρώιμο σημαίνει ενωρίς = πρωί.  Όψιμο σημαίνει το αργό,  όλοι γνωρίζουμε π.χ. τα πρώιμα και τα όψιμα φρούτα. Πρώιμο και όψιμο της νύχτας δεν θέλουμε να γνωρίζουμε, γιατί αδελφοί; ή κάνουμε πως δεν ξέρουμε, αυτό το οποίο πολύ καλά ξέρουμε. Πονηρόν ονόμασε ο Χριστός τον άνθρωπο, και τέτοιοι είμαστε φίλοι μου.  Εσπέρας σημαίνει εις το πέρας [πέρασε] της ημέρας = εσπερινός. Πέρας έχει και η νύκτα, σήμερα το λέμε αυγή, χάραμα, όρθρο.  ΧΡΙΣΤΟΣ   ΑΝΕΣΤΗ  - ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ.

Τρίτη, 20 Απριλίου 2021

Ο ΑΝΤΙΔΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣ ΔΙΑΒΟΛΟΣ


   Ο αντίδικος και αντικείμενος διάβολος τότε, καθώς αναφέρει η Γραφή προκειμένου να γνωρίζουμε εμείς οι χριστιανοί  ιστορικά, βασικά στοιχεία περί την πίστη εις τον Τριαδικόν Θεόν, έκανε χρήση και όργανο εναντίον του Θεού τον άνθρωπο, Αδάμ και Εύα. Τώρα στην εποχή ετούτη πάλι ο διάβολος συνεργάζεται, συμμαχεί, επιστρατεύει και κατευθύνει τον  νέον άνθρωπο. Προσεφέρθη ως εθελοντής να γίνει όργανο του διαβόλου και να φέρει σε πέρας το πρόγραμμα αυτού. Εμείς οι Ορθόδοξοι είμαστε μέλη της Εκκλησίας του Χριστού και όχι κάποιας άλλης εκκλησίας αλλουνού ή θρησκείας. Άλλο είναι Εκκλησία, άλλο είναι η Θρησκεία. Η Εκκλησία είναι Θεο-ανθρώπινο καθίδρυμα που σώζει με αποδείξεις τον αμαρτωλό αλλά μετανοημένο άνθρωπο. Η Εκκλησία Χριστού ως απόδειξη ύπαρξης έχει το θαύμα, την αναστολή των φυσικών νόμων. Η Εκκλησία που κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά είναι η Αλήθεια και ως Αλήθεια «πύλαι Άδου ου κατισχύσουσιν αυτής», [Ματθ, ισ', 18]. Την Εκκλησία του Χριστού ο σημερινός άνθρωπος την υποβάθμισε σε εκκλησία ανθρώπων. Από ποιμαίνουσα έγινε διοικούσα, όπως ένας ανθρώπινος κοινωνικός οργανισμός. Κέντρο στη ζωή του ανθρώπου ήταν ο Χριστός και μέσα στο Χριστό ο άνθρωπος.  τα Μυστήρια Χριστοκεντρικά, το κήρυγμα Χριστοκεντρικό όλη η ζωή της Εκκλησίας Χριστοκεντρική. Σήμερα κέντρο είναι ο Πατριάρχης, η Σύνοδος των επισκόπων. Σήμερα κέντρο των πάντων είναι ο άνθρωπος, δηλαδή ανθρωποκεντρική θα λέγαμε η εκκλησία, μάλλον επισκοποκεντρική, αφού ο κάθε επίσκοπος είναι εις τόπον και τύπον Χριστού, που κατά την γνώμη του μπορεί να αλλοιώνει την παρακαταθήκη που παρέλαβε. Αυτό το φαινόμενο είναι η νέα πτώση του νέου ανθρώπου [του μεταλλαγμένου χριστιανού] της Νέας Εποχής. Αυτό επέφερε την υποβάθμιση της Εκκλησίας, προς Θεού, όχι πως την Εκκλησία Χριστού είναι δυνατόν να την υποβαθμίσει ο πεσμένος άνθρωπος, αφού η Εκκλησία με λόγια του Χριστού  θα παραμείνει και πέραν των  εσχάτων. Υποβαθμίσθηκε η κοινωνική δόμηση της εκκλησίας και εκκοσμηκεύθηκε, καθώς  και η κοινωνικότητα αυτής στις δι' ανθρώπινες σχέσεις, με αποτέλεσμα να βλάπτεται όχι η πίστη αλλά οι πιστοί, οδηγούμενοι από τους ολιγόπιστους ή αποστάτες ποιμένες. Από αιώνων υποβαθμίζονται οι Μάρτυρες, οι Άγιοι, οι Απόστολοι και τελικά θα προσπαθήσουν οι άνθρωποι να υποβαθμίσουν και τον Χριστόν!!! Άλλως πως θα φέρουν τον αντίχριστον. Από χρόνια ζούμε την υποβάθμιση των εορτών των Αγίων, της Θεοτόκου και του Χριστού, επί το κοσμικότερο. Ποίο είναι το πνεύμα των εορτών, με το μαρτύριο και την θυσία των Αγίων; και ποίο είναι το εορταστικό φρόνημα των χριστιανών; Πόσο τιμούν, πόσο πιστεύουν και πόσο μιμούνται αυτούς; Με το αποστασιακό φρόνημα οι χριστιανοί ακύρωσαν μάλλον κατήργησαν την ενέργεια του θαύματος, καθώς και την πανταχού παρουσία του Θεού, την δέχονται μόνο, όταν, και όπως, θέλουν και  απαιτούν οι άνθρωποι.  Το θέλημα του Θεού είναι ανύπαρκτο διά αυτούς, παρά μόνο το δικό τους θέλημα. Στο πέρασμα της ιστορίας της πίστεως οι όποιες επιδημίες εξαφανίσθησαν διά της επιστροφής στην πίστη του Χριστού, διά της μετανοίας και όχι με όπλα, όχι με φάρμακα και εμβόλια, αλλά μόνο με προσευχή και την βοήθεια του Χριστού, της Παναγίας και των Αγίων. Άγιοι επιδημιοθεραπευτές συνέδραμον διά ζώσης  ανάμεσα στους ανθρώπους να πολεμούν την όποια επιδημική λοιμική ασθένεια. Οι νεοχριστιανοί αρνούνται να πιστέψουν ότι το καμίνι αντί καύσωνα παράγει δροσιά, το καζάνι του μάρτυρα που βράζει έχει ανθρώπινη θερμοκρασία, ενώ δέχονται του κλιματιστικού και τη ζέστη και την δροσιά. Δεν πιστεύουν ότι το δηλητήριο με το απλό σταύρωμα γίνεται ακίνδυνο και γλυκό σαν μέλι. Δεν πιστεύουν ότι η οβίδα στον πόλεμο δεν εκρήγνυται. Δεν πιστεύουν ότι η σφαίρα του πολεμικού τυφεκίου αλλάζει πορεία. Δεν πιστεύουν ότι η προσευχή διά του θαύματος συμπληρώνει νέα μέλη στο σώμα του μάρτυρα, ή ότι πληγές και καρκίνοι θεραπεύονται κλπ. κλπ. Έχουμε δεδομένη την πτώση της εκκλησίας των ανθρώπων και οι άνθρωποι οδηγούνται στην απώλεια.         

Κυριακή, 18 Απριλίου 2021

ΣΥΛΛΗΠΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ

    Ο Θεός να αναπαύσει [την ψυχήν του Πρεσβυτέρου - αδελφού και συλλειτουργού πατρός Νικολάου] και κατατάξει εν Χώρα ζώντων. Θα συνεχίσουμε να τον ενθυμούμαστε τον π. Νικόλαο στην Αγία Πρόθεση όπως ζώντα έως χθες, και κάθε αύριο, [όσο και εμείς Θεού επιτρέποντος, διακονούμε το Άγιο θυσιαστήριο] ως μέλος πλέον της ουρανίου Βασιλείας του Θεού. Η οικογένεια των αποτειχισμένων απώλεσε ένα άξιο μέλος της, που τόσο ήταν αναγκαία η παρουσία του. Η οικογένειά του απώλεσε το στήριγμά της στον κόσμο της φθοράς. Ο Θεός ευχόμαστε και παρακαλούμε να αναπληρώσει το κενό και ημών των αποτειχισμένων, καθώς και το κενό των οικείων του με πνεύμα παρηγοριάς, διότι εμείς μόνο κάποια φτωχά λόγια μπορούμε να ειπούμε και τίποτε περισσότερο. 

πρεσβύτερος Σταύρος Βάϊος, Λαμία. 

Αδελφέ Νικόλαε   Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Σ     Α Ν Ε Σ Τ Η.   

Ε'  Κυριακή Νηστειών του 2021. 

Τετάρτη, 22 Απριλίου 2020

Ο ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΩΓΜΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ


     Η αρχή και η αιτία όλων των προβλημάτων που αναφύονται στην κοινωνία των ανθρώπων είναι η αμαρτία, [λέξη παρεξηγημένη ή μάλλον άγνωστη  για τα σημερινά δεδομένα] η οποία είναι παράβαση του νόμου του Θεού. Ο Χριστός ως ο εκπρόσωπος, ως το τέλειο παράδειγμα και πρότυπο σεβασμού και υπακοής στο νόμο του Τριαδικού Θεού, έγινε πρόσωπο αντιπαθές από την γέννησή του. Ακόμη και σήμερα πολεμείται εξ ίσου το ίδιο όπως και τότε. Προβάλλεται, μάλλον ως πρόσωπο το οποίο δεν μπορεί να προσφέρει τίποτε στον σημερινό κόσμο. Άρα είναι προς αποφυγή και  όχι προς μίμηση, άρα δεν έχει να προσφέρει τίποτε διά την λύση των προβλημάτων του ανθρώπου και ως εκ τούτου είναι, αδιάφορο πρόσωπο για τον «πολιτισμένο» άνθρωπο της νέας εποχής.
   Τότε συνήλθαν επί τω αυτώ οι δύο εξουσίες, οι Άρχοντες του λαού [χωρίς το λαό, διότι τον θέλουν πάντα υποταγμένο στην εξουσία τους] μαζί με τους Αρχιερείς του λαού διά να φιμώσουν το λόγο του Χριστού, να τον συλλάβουν, να τον φραγγελώσουν, να τον καταδικάσουν [δήθεν για το καλό του λαού πρότεινε ο Καϊάφας !!!] εις θάνατον, και να τον σταυρώσουν με τον πιο ατιμωτικό θάνατο ως ληστή και κακούργο, διά να «απαλλαγούν» τελεσίδικα από την παρουσία του και τον ενοχλητικό λόγο του. Όλο αυτό έγινε «χάριν» του λαού. Τόσο «αγαπούσαν» το λαό οι τότε Άρχοντες και Αρχιερείς!!! δηλαδή όσο και σήμερα. Για το καλό και χάριν της βασιλείας του, ο Ηρώδης έσφαξε χιλιάδες νήπια. Ο Αρχιερέας Καϊάφας πρότεινε ότι συμφέρει να απολεσθεί ένας άνθρωπος χάριν του λαού, [Ιω, ΙΗ'στ, 14] δηλαδή ο Χριστός. Δήθεν και χάριν της υγείας του λαού κλείνουν οι Ναοί. χάριν τάχα του λαού δεν γίνονται μυστήρια. Χάριν του λαού ούτε καμπάνες να μην χτυπούνε! Για τα όποια υλικά αγαθά επιτρέπεται ο συνωστισμός τα οποία στο κάτω κάτω σε ένα βαθμό και ξεπερνώντας το όριο βλάπτουν τον άνθρωπο. Για τα πνευματικά αγαθά απαγορεύεται αυστηρά ο συνωστισμός. Απαγορεύεται αυστηρά να επισκεφθείς τον ιατρό των ψυχών και των σωμάτων. Στην βεβαίωση μετακίνησης του Υπουργείου διά τους πολίτες επιτρέπει έξοδο [με δήλωση κωδικού Β6], από την οικία διά τις ανάγκες κατοικίδιων ζώων, δεν υπάρχει όμως κανένας κωδικός που να δικαιολογεί έξοδο από τη οικία του πολίτου διά τις ανάγκες των ψυχών των χριστιανών!!!   Όχι στο εμβόλιο του Χριστού και στα  φάρμακά του. Θέλουν να κλείσει το εργαστήριο του Θεού που παράγει και μοιράζει δωρεάν φάρμακα γιατί αυτά τα φάρμακα μεταδίδουν ασθένειες!!! λένε οι καθηγητές Λοιμοξιολόγοι.   Κάπως έτσι από φάση σε φάση, από περίοδο σε περίοδο, από εποχή σε εποχή, ακολουθούμε και αντιγράφουμε με καθυστέρηση αιώνων τους παπικούς. Η  «φωτισμένη» Δύση εδώ και πάνω από δύο αιώνες  στα πανεπιστήμιά της διδάσκει τον θάνατο του Θεού!!! Κάποιος είπε πριν κάποια χρόνια ότι το σώμα του Χριστού, [η μετάδοση - θεία μετάληψη] θα πωλείται σε αμπούλες όπως το μουρουνέλαιο!!! για ασφάλεια χάριν της υγείας της κοινωνικής  αγέλης, δηλαδή του καλού του κοινωνικού συνόλου. 
   Μετά από 2000 σχεδόν χρόνια το ίδιο σκηνικό επαναλαμβάνεται στο πρόσωπο του Χριστού σαν σε αντιγραφή. Οι δύο εξουσίες μάλλον είναι ίδιες στο πνεύμα, οι τότε με τους σημερινούς. Είναι γνωστό τοις πάσι ότι σήμερα η Εκκλησία, του από τότε ίδιου Χριστού βάλλεται πάλι από τους Άρχοντες και από τους Αρχιερείς. Δεν τέλειωσαν με το σταύρωμα του Χριστού όπως πίστεψαν, μάλλον το μπελά τους βρήκαν ή θα βρουν στο μέλλον ας μην φαίνεται σήμερα. Πάλιν πριν λίγες ημέρες [2020] συνήλθαν επί τω αυτώ Άρχοντες και Αρχιερείς για να φιμώσουν το κήρυγμα της αναστάσεως του Χριστού. Τότε πλήρωσαν [όπως την πρώτη φορά τον Ιούδα] για δεύτερη φορά [τους Ρωμαίους στρατιώτες] για να απαλλαγούν από τον «πλάνο» καθώς ονόμασαν το Χριστό. Τώρα υποσχέθηκαν [επιδόματα σε ολόκληρες στρατιές] πάλι πληρωμή ή στέρηση πληρωμής, για να σιωπήσουν και να αποδεχθούν την διαταγή των Αρχόντων και των Αρχιερέων. Πάλι αυτό [με πρόταση των δύο εξουσιών] έγινε για το καλό και «χάριν» του λαού, τον οποίο οι Αρχιερείς ονομάζουν «τέκνα αγαπητά» εν Κυρίω!!! Και πάλιν το 2021 ημέρα Αναστάσεως χάριν του λαού η εορτή της Αναστάσεως μεταφέρθηκε πιο  νωρίς στις 9 η ώρα, δημιουργώντας θεολογικά και πνευματικά  προβλήματα στη μελλοντική πορεία της ορθοδόξου πίστεως. Με την μέθοδο αυτή αντί να λύνουν τα προβλήματα οι Σατανιστές τα περιπλέκουν περισσότερο, ώστε στο μέλλον να κληθούν να διαιτητεύσουν στο πρόβλημα και να το λύσουν κατά το δοκό τους συμφέρον. Γνωρίζουν ότι οι τακτικές αυτές αυξάνουν την διαφωνία  και φέρνουν την σύγχυση και την σύγκρουση στην κάθε κοινωνία.
   Αν οι Άρχοντες γνώριζαν την προσφορά του πνεύματος του Χριστού, από πολέμιοι θα ήταν υπέρμαχοι Αυτού. Οι δε Αρχιερείς [μάλλον σαν τους τότε] αυτο - διεφήμισαν πλέον (εκτός ελαχίστων) ότι έχουν εκπέσει του αξιώματος, της τιμής, της αποστολής και της παρακαταθήκης της οποίας τους ενεπιστεύθη η Εκκλησία του Χριστού. Ετούτοι  οι σύγχρονοι Γραμματείς και Φαρισαίοι Υποκριτές, όχι θυσιαστικό περιεχόμενο δεν έχουν, αλλά ούτε χριστιανικό λόγο δεν είναι ικανοί να αρθρώσουν στον κάθε Καίσαρα πολιτικό. Το παράλογο είναι ότι, όταν κάποιος έχει τρωτά σημεία τα αποκρύπτει, ετούτοι εδώ τα διαφημίζουν μόνοι τους!!! Διά τούτο ο λαός, μάλλον οπίσω των Αρχόντων ακολουθεί, και όχι των Αρχιερέων. Ο λαός γνωρίζει και εμπιστεύεται τους άρχοντες που του υπόσχονται όλο και κάτι από τα υλικά ας είναι και ελάχιστα, διά τούτο και τους προτιμά.  Τους δε αρχιερείς τους απορρίπτει διότι με τα ολίγα ή ανύπαρκτα πνευματικά δεν χορταίνει το στομάχι του ανθρώπου. Είναι σαν να λέγει ο πονηρός αδελφοί στον νου των υλιστών ανθρώπων: «Χριστέ δεν έχεις μέρος μαζί μας, τα βιβλία σου είναι βαρετά δεν μας χρειάζονται, την εικόνα σου και την φωνή σου δεν την συμπαθούμε, το παράδειγμά σου δεν μας πείθει, οι καμπάνες σου για μισό λεπτό ενοχλούν το ακουστικό μας σύστημα, μας δαιμονίζει ο ήχος τους, ενώ το ταμ τουμ [όλη την νύχτα] του νυκτερινού κέντρου διασκέδασης δεν χορταίνεται, και στο κάτω κάτω εμποδίζεις τις αισθήσεις μας να ξεσαλώσουν, άφησέ μας στην αυτό-καταστροφή μας!!!».
   Αντιπαθής αδελφοί μου ο Χριστός, αντιπαθής η Εκκλησία του, αντιπαθής και οι ελάχιστοι [εν μέσω πολλών]   ορθόδοξοι αδελφοί του και μιμητές του στο κατά δύναμη. ΑΜΗΝ. Ανάσταση Κυρίου 2020.   Βελτιωμένο.

Τρίτη, 7 Απριλίου 2020

ΑΠΑΤΗ, Η «ΑΡΕΤΗ» ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ


   Η απάτη είναι η πιο δόλια, πανούργα και υποκριτική συμπεριφορά του ανθρώπου και έχει τις ρίζες της στην από αρχής εμφάνιση του ανθρώπου επί της γης για εμάς τους χριστιανούς. Τι είπε, τι πρότεινε, ο απατεώνας διάβολος στους πρωτόπλαστους; εγώ δεν έχω καμία ανάγκη, χάριν εσάς έρχομαι, για το δικό σας καλό, σαν να λέγαμε με σύγχρονα λόγια, [Παλαιά Διαθήκη κεφ, 3 στ, 1-3] «Α όλα κι όλα κυρία Εύα, τι έμαθα; Αυτό δεν το περίμενα από το Θεό, μα καλά στα αλήθεια σας είπε να μην φάτε; (δείχνοντας το ενδιαφέρον του δήθεν) από όλα τα δένδρα του παραδείσου; Είμαστε καλά;» Τον πήρε ο πόνος τον Διάβολο δήθεν (τάχα μου τάχα μου),  για τους ανθρώπους και έτρεξε απρόσκλητος να συμπαρασταθεί στη στεναχώρια τους που δεν είχαν. Και εκείνη απάντησε: «Δεν μας είπε ακριβώς έτσι, αλλά μπορούμε να φάμε από όλα τα άλλα, εκτός από ένα, εκείνο ούτε να το πλησιάσουμε, ούτε να το αγγίξουμε, ούτε στον ίσκιο του να καθίσουμε, γιατί θα πεθάνουμε (άγνωστη λέξη για την Εύα ο θάνατος έως τότε). Η απάτη ενεργοποιείται για πρώτη φορά στον κόσμο έτσι απλά με πρώτο θύμα την Εύα.  
   Στην πορεία της ιστορίας του ανθρώπου η απάτη με το χρόνο εξειδικεύεται. Ο κάθε λαός στην ιστορία του έχει τις δικές του απάτες. Η απάτη χωρίς υπόσχεση δεν στηρίζεται. Πολλές φορές απατήθηκαν οι Έλληνες στην ιστορία τους από τους δήθεν φιλέλληνες ή συμμάχους, ακόμη και σήμερα απατημένοι είμαστε.  Σήμερα είναι πολύ προχωρημένη η απάτη, έχει γίνει επιστήμη, και εκφράζεται με πολλές μεθόδους και μορφές παντού. Ιστορικά έχουμε πολλές καταχωρημένες απάτες οι οποίες χαρακτηρίζονταν με αρνητικό βαθμό. Εκείνος που δρομολογεί την απάτη, η Ελληνική γλώσσα τον αποκαλεί απατεώνα. Και ποιος από τους ανθρώπους είναι άπειρος ενεργητικής ή παθητικής απατεωνιάς; Ο άνθρωπος όλος εν τω πονηρώ κείται, είπεν ο Κύριος. Η πονηριά δημιουργεί  και ενεργοποιεί την απάτη.
   Γνωρίζουμε για εθνικές και κοινωνικές απάτες, για οικονομικές, για ηθικές, για πολιτικές, για νομικές, για θρησκευτικές, για πολεμικές, για εμπορικές, για επιστημονικές, για προγραμματισμένες απάτες, ακόμη και για απάτες στις καθημερινές σχέσεις των ανθρώπων. Με την τέχνη της απάτης, ο ένας πάντα κερδίζει και ο άλλος πάντα χάνει.
   Η όποια προτεινόμενη απάτη έρχεται με το κάλυμμα και την μορφή (υποκριτικά) του δικαίου, του ηθικού, της προστασίας, της ασφάλειας, της υπόσχεσης, της βοήθειας, της στήριξης, της αλήθειας. Κανένας δεν έρχεται ποτέ να σου δώσει χωρίς να πάρει αυτό που θέλει, το οποίο εσύ δεν ξέρεις.
   Απάτη (λίγες, από τις πολλές άγνωστες) για τον πόλεμο στο Βιετνάμ, για τους πολέμους στην Αφρική, για τον πόλεμο Περσίας-Ιράκ, για την διάλυση της Γιουγκοσλαβίας το 1990, για το ψεύτικο υπέρ-όπλο του Σαντάμ Χουσεΐν του 2000, για τον  Καντάφι στη Λιβύη του 2005, για το ισλαμικό κράτος του 2010, καθώς επίσης απάτες για το πέρασμα του Κομμουνισμού,  του Καπιταλισμού, του μεταναστευτικού, απάτες για τις όποιες διεθνείς συμφωνίες, το δημοψήφισμα στην πατρίδα μας το έτος 2016,  την συμφωνία Πρεσπών το 2017, για την Μακεδονία, τις απάτες για τις κατασκευασμένες ασθένειες στα εργαστήρια και άλλες πολλές. Απάτες που τις έζησαν δυστυχώς οι άνθρωποι, (κάποιοι τις κατάλαβαν και κάποιοι όχι), αλλά τις ξέχασαν, μα ούτε και διδάχτηκαν από τις εμπειρίες αυτές. Οι σατανιστές έχουν φτιάξει μία μεγάλη κομπολόγα 200 χάντρες [όσα περίπου είναι τα κράτη στον κόσμο] και την παίζουν, όπως αυτοί θέλουν και όσο θέλουν. Η προπαγάνδα υπέρ του φόβου του θανάτου, δημιουργεί φοβικούς ανθρώπους. ο άνθρωπος ο άπιστος και χωρίς Χριστό προ του θανάτου τρομάζει και αυτός που τον τρομάζει τον λένε τρομοκράτη. έλεγαν οι πρόγονοί μας οι κλέφτες μία ημέρα δεν θα είναι στις σπηλιές, αλλά θα είναι στην πόλη και στα γραφεία.
   Τις ημέρες ετούτες ζούμε την απάτη της βαπτισμένης πανδημίας του κορωνοϊού ως την απειλή αφανισμού  του κόσμου. Η μόνη απειλή για τον κόσμο είναι η αμαρτία. το μόνο φάρμακο ή και εμβόλιο είναι η μετάνοια και η επιστροφή στη πηγή που είναι ο Χριστός. Χάριν της απειλής αφανισμού και του φόβου του θανάτου μας υπόσχονται μακροημέρευση. Κόπτονται οι άνθρωποι για εμάς τους όχλους. Στην Ε, Ε, συνεδριάζουν νυχθημερόν δήθεν για το καλό του λαού!     Εκείνα που θα έπρεπε να σμικρύνουν οι προστάτες μας τα μεγεθύνουν, και εκείνα που θα έπρεπε να τα μεγεθύνουν, τα σμικρύνουν. Οι κρατούντες  ενδιαφέρονται και αγρυπνούν για τους πολίτες, για μας τα παιδιά τους και τα «τέκνα εν Κυρίω αγαπητά» ως λέγουν οι ποιμένες στις εορταστικές εγκυκλίους. Το φετινό Πάσχα πως θα αποκαλέσουν τους πιστούς; Στα λόγια μάλλον χριστιανούς, διότι από αγάπη και χάριν κάποιων αλλόπιστων θα θυσιάσουν πάλι το Χριστό, οι «εις τόπον και τύπον Χριστού». Η εκκλησία έγινε και αυτή συγκεντρωτική ως εξουσία εισερχομένη στον ρυθμό της πολιτείας με τα τηλεοπτικά διαγγέλματα. Η προσωπική κοινωνία με τον Θεό προσαρμόζεται σιγά – σιγά στα νέα δεδομένα και πρότυπα της νέας εποχής. ΝΑΙ θέλουμε να πιστέψουμε και να υπακούσουμε στην πολιτεία και στην εκκλησία. Γνωρίζουμε πως η εκκλησία από πλευράς ανθρωπίνου δυναμικού είναι υπηρεσία = υπηρέτρια μισθωμένη.   Πόσο όμως αξιόπιστοι είναι οι δυο βασικοί αυτοί θεσμοί του Έθνους μας πολιτεία και εκκλησία; Η στατιστική έρευνα κατέγραψε ότι 70% δεν εμπιστεύεται τις δύο αυτές εξουσίες.  Πόσο υπερασπίστηκαν, προστάτεψαν και αναβάθμισαν τον Ελληνισμό και την ορθοδοξία μας οι δύο αυτοί θεσμοί; Τα τελευταία 100 χρόνια ιστορικά αν το ψάξει κάποιος θα βρει και στους δύο θεσμούς μόνο μελανές σελίδες για να μην πω κάτι βαρύτερο.  
    Απειλή πλέον για τον άνθρωπο είναι ο ίδιος ο συν-άνθρωπος, αφού διατάζουν να τον αποφεύγουμε. Όσο ο  Χριστός προσεύχονταν να γίνουν οι άνθρωποι ένα, τόσο ο διάβολος προσπαθεί ο ένας να γίνουν δύο ή και τρεις. Η σχέση του χριστιανού με τον Χριστό έχει ποινικοποιηθεί ήδη. Η όποια σχέση με τον σατανά έχει άσυλο και επιβραβεύεται.  Ένα θέλει ο Θεός να γίνει το ανδρόγυνο, στα δύο και στα τρία το θέλει ο διάβολος με την χρήση της απάτης. Μονιασμένα θέλει τα αδέλφια, τους συγγενείς, τους γειτόνους, τους χωριανούς, τα έθνη, και τον κόσμον όλον.  Εχθρός ο συνάνθρωπος, και θύμα πάλι ο άνθρωπος. Το δένδρο, ή το ζώο είναι φίλος σου, ακίνδυνος για σένα, ενώ ο συν-άνθρωπος σου μπορεί να μην είναι, γι’ αυτό φυλάξου από αυτόν. Μην κοινωνείς-συναναστρέφεσαι με τα παιδιά σου, με τους γονείς σου, με τους δικούς σου ανθρώπους, διότι (με την υποψία) αν είσαι εσύ φορέας, για το καλό τους να τους διώχνεις, αν ίσως (με την υποψία) οι άλλοι είναι φορείς να τους διώχνεις και πάλι, τάχα  για το καλό τους. Το γνωστό «διαίρει και βασίλευε» κάτι λέγει στους έχοντες στοιχειώδη γνώση. Μη φοβάσαι (μας λέγει) το κάθε καθεστώς, αυτό (δηλ. το καθεστώς-κρατος) είναι φίλος σου, ας σε βιάζει, ας σε απομονώνει, ας σε κατέστησε έγκλειστο στο δικό σου σπίτι, ας σε ταλαιπωρεί, ας σε οδηγεί στην καταστροφή κλπ, είναι για το καλό σου, κάνε υπακοή, υπομονή, συμφώνησε και υπέγραψε. Η κυβέρνηση ξέρει τι σου λέγει, έχε εμπιστοσύνη. Για το καλό σου γίνονται όλα. Εσύ ας μην ξέρεις, ξέρει η κυβέρνηση, πριν από εσένα για εσένα. Εσύ θα λέγεις πάντα και πρόθυμα «ναι», μα και όχι να πεις θα είναι σαν να λέγεις ναι. Στον αιώνα τον απατεώνα αφέθηκαν [εμπιστεύθηκαν] οι όχλοι των εθνών, στον Θεό δεν αφήνονται [εμπιστεύονται] οι άνθρωποι, ούτε οι χριστιανοί με 2000 χρόνια ιστορικών γεγονότων. 
    Πρέπει (προκειμένου να αφανισθεί μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού της γης) οι δύο άνθρωποι να γίνουν ένας, οι πέντε να γίνουν ένας, οι 100 να γίνουν ένας οι 1000 ένας και πάει λέγοντας. Έπεισαν τον κόσμο ότι κινδυνεύει, ενώ αυτοί με το πρόσχημα ότι δήθεν κόπτονται για εμάς και μας αγαπάνε, θα μας σώσουν δαπανώντας όλο τον πλούτο των  οικονομικών αποθεμάτων ιδιωτικών και εθνικών, συμφέροντα ιδιωτών.
    Στην ουσία είναι δοκιμές νέων όπλων μαζικής καταστροφής του ανθρώπινου είδους, όχι της θάλασσας, του ουρανού ή της φύσης γενικότερα και ειδικότερα, αλλά της ανθρώπινης ζωής. Η επόμενη δοκιμή θα είναι οπωσδήποτε σε πιο ισχυρή δόση. Μα και αν τους ξεφύγει κάτι παραπάνω από τη δόση τι μπορεί να συμβεί; Το απρόβλεπτο και το μη ελεγχόμενο. Οι λαοί που υποβιβάστηκαν σε όχλο είναι πάντα και μόνιμα απατημένοι, όπως οι Έλληνες τα τελευταία χρόνια και μάλλον σε συνέχεια σαν τα τηλεοπτικά σίριαλ στην τηλεόραση. Η μπόρα θα περάσει Θεού παρεμβαίνοντος. Τότε θα αποκαλυφθούν πολλά από των καρδιών των κατεχόντων τις εξουσίες των Εθνών. Είμαστε σε αναμονή και αγωνία με πίστη στο Θεό.  
   Η απάτη λειτουργεί παντού. Στην προώθηση πολιτικών ιδεολογιών, στις εκλογικές αναμετρήσεις, στα ποσοστά των κομμάτων, στις επιστήμες, στην πληροφόρηση, στις συμφωνίες, στις συζυγικές σχέσεις, στους συνεταίρους και συνεταιρισμούς, στις πολυεθνικές, στις αγορές και πωλήσεις, στην ιατρική, στις συγγραφές βιβλίων, στις τιμές αγαθών, στη θάλασσα, στον αέρα, στον αθλητισμό, στη διπλωματία, στη δικαιοσύνη,  στη μέτρηση, στη ζυγαριά, στη φωτογραφία, στις ειδήσεις,  στην θρησκεία, στο θάνατο, όποια πέτρα και να σηκώσεις απάτη θα έβρης από κάτω.
   Βοηθητικά μέσα εφαρμογής-εργαλεία της απάτης είναι η γλώσσα και ο χειρισμός αυτής, η υποκρισία, η πονηριά, το ψέμα, η προπαγάνδα, η διαφήμιση, τα σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα που έχουν κουράσει τον πολίτη, μέχρις σημείου να αντιπαθεί την δήθεν πληροφόρηση, η υπόσχεση, η τάχα δέσμευση για την αλήθεια, η ειλικρίνεια της στιγμής για αυριανή απάτη διαρκείας.  Απάτη είναι η φωτογραφία, άλλο σου δείχνει και άλλο τελικά ήταν. Και ποιος τα κινεί και τα λειτουργεί και βοηθάει σε όλα αυτά αδελφοί μου; Ο διάβολος. Αυτός κρύβεται πίσω από κάθε απάτη. Έχει εμπειρία χιλιάδων ετών πάνω στην απάτη. Γιατί; Γιατί απλά θέλει την καταστροφή του τελειότερου δημιουργήματος του Θεού, που είναι ο άνθρωπος.
   Κίνητρα τώρα της απάτης είναι η φιλαργυρία-ειδωλολατρεία, το κτητικό-συμφέρον, η φιλοδοξία, η φιλία με τις ηδονές και απολαύσεις, το μίσος, η εκδίκηση, η επιθυμία για καταστροφή του ανθρώπου, η επιβίωση εις βάρος του άλλου (ο θάνατός σου η ζωή μου), ο έλεγχος του ανθρώπου, η εκμετάλλευση του ανθρώπου, η παραμονή του ανθρώπου στην άγνοια, η παρεμπόδιση σωτηρίας της ψυχής του ανθρώπου και συνάντησής της με τον Θεό (πνευματική απάτη) και πολλά ακόμα. Ποίοι έχουν  αυτά τα κίνητρα και μεθοδεύουν τις απάτες αδελφοί μου; Οι άνθρωποι βέβαια. Μόνο οι άνθρωποι; Και κάποιος άλλος, δηλαδή ο σατανάς που καταλαμβάνει πρώτα την ψυχή του ανθρώπου, που δεύτερον ενεργοποιεί τα μέλη του σώματος του ανθρώπου. Βλέπετε σήμερα πως οι ορθόδοξοι πολεμούν την ορθόδοξη πίστη, ηγέτες λαϊκοί και ποιμένες κληρικοί.  Από κοντά ακολουθεί ο τυφλός ορθόδοξος  Ελληνικός όχλος.
   Οι Έλληνες και ορθόδοξοι χριστιανοί [δηλαδή το υπόλοιπο αυτών] αισθάνονται εξαπατημένοι, διότι οι θεσμοί με τους ηγετίσκους που κατέχουν την εξουσία, με την ανοχή των Ελλήνων βέβαια, βαδίζουν  αμφότεροι σε προδοτικές συμφωνίες για την πατρίδα και την πίστη, σαν σε μειοδοτική δημοπρασία, με διαδοχικούς συμβιβασμούς και υποχωρήσεις, με την αρχή της απάτης. Η απάτη η σημερινή σε παγιδεύει, σε δεσμεύει, σε εγκλωβίζει σε αυριανή απάτη, σε μεθαυριανή, η πρώτη σε δεύτερη, η δεύτερη σε τρίτη, η τρίτη σε τέταρτη, κ.ο.κ. χωρίς να μπορείς κάποτε (αν το καταλάβεις) να θέσεις έλεγχο στο περί απάτης πρόβλημα.  Βελτιωμένο.

Απρίλιο έως Δεκέμβριο του 2020.              

Τετάρτη, 1 Απριλίου 2020

ΥΠΗΡΧΑΝ ΛΥΣΕΙΣ;


          Πρωτόγνωρες καταστάσεις ζούμε όλοι αδελφοί μου (θρησκευόμενοι και μη) τον τελευταίο καιρό. Το αν είναι αλήθεια όλα αυτά που λέγονται και γράφονται θα φανεί από το επόμενο (άγνωστο για μας) βήμα στο οποίο θα προχωρήσουν οι άρχοντες του κόσμου τούτου. 

          Για άλλη μια φορά δυστυχώς η κοινωνία μας αποδεικνύει ότι δεν ελπίζει πλέον στον ζωντανό Θεό μας αλλά εξ ολοκλήρου και μόνο στην επιστήμη. Σε περιόδους επιδημιών από ιστορικές αναφορές, οι πρόγονοί μας όντος πιστοί, εμπιστεύονταν την δύναμη του Θεού. Επιστήμη ανθρωπιστική και Θεός τουλάχιστον αλληλο-αναγνωρίζονται, διότι εκεί που τελειώνει η επιστήμη, αρχίζει (μάλλον συνεχίζει) ο Θεός, (ως βοηθός της επιστήμης). Επιστήμη που δεν αναγνωρίζει την δύναμη και την ύπαρξη του Θεού δεν ωφελεί ποτέ τον άνθρωπο, αντιθέτως τον ζημιώνει. 

          Πολύ γρήγορα και χωρίς σύνεση αποκλείσαμε τον Χριστό μας από τις λύσεις αυτού του προβλήματος. Το λυπηρό δε σε όλο αυτό είναι ότι δεν υπερασπιστήκαμε την παντοδυναμία του Θεού μας, ούτε εμείς οι κληρικοί, ώστε να μην κλείσουν οι Ναοί του Θεού και σταματήσουν οι παρακλήσεις και οι ικεσίες μας. Αλήθεια μήπως και εμείς (οι της εκκλησίας του Χριστού) πιστεύουμε ότι την λύση στην επιδημία θα δώσει η επιστήμη; Αν αυτό πιστεύουμε, τότε ας αναλογιστεί ο καθένας μας τι ρόλο παίζει ο Θεός στη ζωή μας. Μήπως υιοθετούμε μια προτεσταντική γραμμή ότι η εκκλησία είναι και λειτουργεί και έτσι (δηλαδή χωρίς Θεό και μυστήρια, αφού διά εκείνους έχει πεθάνει προ αιώνων). Εκκλησία νομίζω είναι ένα σώμα ανθρώπων και όχι καθένας μόνος του. Σήμερα στις ημέρες που ζούμε, υπάρχει στην πατρίδα μας  η Εκκλησία Χριστού ως σώμα; Ως διοίκηση υπάρχει σίγουρα. Ως σώμα προσευχομένων πιστών υπάρχει; Μήπως το ένα έχει καταλυθεί; Ας αναρωτηθεί ο καθένας μας και ας προβληματιστεί. Μήπως το σενάριο είναι να περάσουμε σε μία ατομική πίστη; Με μελλοντικό αποτέλεσμα την σύγχυση και τη σύγκρουση; 

          Και θα ρωτήσει κάποιος: "Και τι θα μπορούσε να προταθεί σε αυτή την κατάσταση; Υπήρχαν λύσεις; Και βέβαια υπήρχαν κάποιες λύσεις αν το θέλανε αυτοί που αποφάσισαν όλα αυτά. Αλλά μάλλον δεν ήθελαν, αφού δεν πιστεύουν στην δύναμη της Εκκλησίας του Χριστού - Θεού.

1) Δεν θα μπορούσαν να γίνονται ακολουθίες σε ανοιχτούς χώρους (π.χ. σε προαύλια Ιερών Ναών με τις απαραίτητες αποστάσεις των πιστών); Γιατί υπάρχουν τα αντιμήνσια;

2) Δεν θα μπορούσαν να γίνονται ακολουθίες εντός των ναών με αναλογία τετραγωνικών μέτρων και ανάλογη  παρουσία πιστών; Στα σούπερ μάρκετ και σε ανοιχτές αγορές γιατί επιτρέπεται η παρουσία ανθρώπων που μπορεί να ψωνίζουν και δίπλα - δίπλα πολλές φορές; Μήπως πρέπει να κλείσουν και αυτά αργότερα; Στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (π.χ. αστικά) τηρείται η αναλογία τετραγωνικών μέτρων και επιβατών;

3) Δεν θα μπορούσαν να γίνονται ακολουθίες με συμμετοχή αριθμού πιστών εκ περιτροπής μέσα στην εβδομάδα;

4) Δεν θα μπορούσε ο κάθε ιερέας όταν τον καλούν να μπορεί να πηγαίνει στα σπίτια και να τελεί την ακολουθία του αγιασμού ή του ευχελαίου, ή να εξομολογεί και να κοινωνεί έναν πιστό; Αλλά ούτε αυτό επιτρέπεται. Στους γιατρούς για την ίαση του σώματος επιτρέπεται η μετακίνηση. Στους γιατρούς της ψυχής (πνευματικούς) γιατί δεν επιτρέπεται; Είναι ολοφάνερο ότι οι άρχοντες μας δεν πιστεύουν σε πνευματική ζωή και Θεό.

          Αδελφοί μου αδιέξοδα δεν δικαιολογούνται, λύσεις μετά από αλληλοκατανόηση υπάρχουν και είναι δυνατόν να υλοποιηθούν. Όλα τα παραπάνω είναι προτάσεις για διαβούλευση από τους έχοντες ευαισθησία και αγωνία για την κατάσταση την οποία ζούμε. Και επίσης είναι ο κατάλληλος χρόνος, εμείς οι ποιμένες να τοποθετηθούμε υπεύθυνα απέναντι στα γεγονότα της σήμερον καθώς και αυτά που θα ακολουθήσουν στο μέλλον. Υπάρχει κόσμος που πονά, που αγωνιά, που ανησυχεί, που κλαίει, που αρρωσταίνει ψυχικά, που πνίγεται, που βρίσκεται σε αδιέξοδο. Που είναι οι ποιμένες να προστατεύσουν τα πρόβατα και να υπερασπιστούν την θρησκευτική ελευθερία των πιστών; Να απαλύνουν τον πόνο τους, να τους δώσουν θάρρος και κουράγιο, ελπίδα για το αύριο; Μήπως (ως ποιμένες) τους γυρίσαμε την πλάτη και είναι σαν να τους λέμε «σας είπαμε να πιστεύεται, αλλά μέχρι ένα όριο. Η κατάσταση τώρα έχει ξεπεράσει το όριο της πίστης και βρίσκεται στα χέρια της επιστήμης!» Πρέπει ο καθένας μας να ρωτήσει τον εαυτό του το εξής: «Τι είναι δυνατότερο. H πίστη στο Θεό ή η επιστήμη;» Ο Θεός βέβαια γνωρίζει την απάντηση για τον καθένα μας. Εμείς την γνωρίζουμε για τον εαυτό μας; Εκεί ξεκαθαρίζουν όλα για τον καθένα μας. 

Και τελικά τι προτιμάμε; Nα είμαστε με τον Θεό και ανάμεσα σε κινδύνους, ή στην ασφάλειά μας (λογική – επιστήμη) και χωρίς Θεό; 

Λαμία,  1 Απριλίου 2020
π. Σταύρος Βάϊος