Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2016

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
   Όταν ήταν πνευματικά έτοιμοι οι μαθητές διά να βοηθήσουν στο έργο της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους ο Χριστός τους έστειλε στις πόλεις και τα χωριά διά να κηρύξουν. Οι μαθητές  ως απεσταλμένοι του Χριστού δέχθηκαν να αναλάβουν την αποστολή αυτή. Εξ άλλου απόστολος είναι εκείνος που αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας την αποστολή που του αναθέτει ο αποστείλας, εδώ βέβαια είναι ο Χριστός. Βέβαια ο κάθε κληρικός  είναι επιφορτισμένος, ορκισμένος, ταγμένος και επιλεγμένος διά έργο αποστολικό και όχι μόνο, καθώς και ο κάθε βαπτισμένος χριστιανός. Κοντά στο βαπτιστικό μας όνομα έχουμε και το όνομα του Αποστόλου όλοι μας, απομένει βέβαια σε εμάς πόσο αυτό το έχουμε καταλάβει ως χριστιανοί. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, και με την συμφωνία του Μάρκου και του Λουκά, λέγει: «πορευόμενοι  δε κηρύσσετε λέγοντες ότι ήγγικεν η βασιλεία των ουρανών…..». Η βασιλεία που ευαγγελίζουν οι Απόστολοι είναι του Τριαδικού Θεού, του Χριστού, δεν είναι και δεν έχει τίποτα το κοινό με τη βασιλεία του Ισλάμ, του Ιουδαϊσμού, του Βουδισμού, του Ινδουϊσμού και των άλλων πίστεων. Όλες οι πίστες υπόσχονται ουράνια βασιλεία. Σήμερα στις ημέρες μας γίνετε φανερό ότι, όσοι ανήκουν στον οικουμενισμό και συνεργάζονται με τους οικουμενιστές, διώκουν και πολεμούν τους αποστόλους του Χριστού.  Με την τακτική αυτή αρνούνται την βασιλεία του Θεού, για αυτό  θα πεταχτούν έξω, διότι δεν ήταν άξιοι, και όπως τους αφαιρέθηκε η ειρήνη, θα τους αφαιρεθεί και θα στερηθούν και την βασιλεία του. Eις οποιανδήποτε πόλη ή χωριό μπείτε, εξετάστε ποιος είναι άξιος και εκεί να μένετε έως ότου φύγετε. Εις το κάθε σπίτι που μπαίνετε να λέγετε, ας είναι ειρήνη σε τούτο το σπίτι. Αν το σπίτι που μένουν οι άνθρωποι είναι άξιοι ας έλθη η ειρήνη σε αυτό, εάν το σπίτι με τους ανθρώπους δεν είναι άξιο, η ειρήνη ας γυρίσει πάλι σε εσάς. Tα αγαθά του ο Θεός δεν αφήνει σε κατοχή αναξίων. Και εάν κανείς δεν σας δεχθή στο σπίτι του και δεν ακούσει τα λόγια σας τότε, όταν βγείτε από το σπίτι εκείνο τινάξτε και την σκόνη που έχουν τα παπούτσια σας. Σας λέγω ότι, η πόλις εκείνη θα υποφέρει περισσότερο από τα Σόδομα  και τα Γόμορρα την ημέρα της κρίσεως.  Οι άνθρωποι σήμερα κόπτονται για την βασιλεία και τις Δημοκρατίες του κόσμου τούτου, παρά για την βασιλεία του Θεού. Οι απόστολοι κήρυτταν δαπανώντας και θυσιάζοντας τους εαυτούς των, χωρίς κανένα προσωπικό όφελος, ούτε μηδενικό, μάλλον ζημιογόνο. Σήμερα αντιλαμβανόμαστε τι κηρύττει η «Αποστολική» Εκκλησία του Χριστού; Ας δεχθούμε την βασιλεία των απεσταλμένων του Χριστού, στην καρδιά μας, στο νου μας, στην ψυχή μας. Η αποδοχή της βασιλείας του Θεού θα μας αξιώσει και θα μείνει η χάρις του Θεού στο σπίτι της καρδιάς μας. Θα έλθη η υποσχόμενη ειρήνη των απεσταλμένων Αποστόλων στο σπίτι μας. Αν βέβαια εμείς την φιλοξενήσουμε, διότι μας δίνεται, δεν είναι δική μας και ανά πάσα στιγμή μπορεί να μας αφαιρεθεί. Σήμερα οι χριστιανοί έχουν δεδομένη, σίγουρη και δεμένη την αγάπη του Θεού, χωρίς την δική τους ανταπόκριση. Στην όποια σχέση με το Θεό οι άνθρωποι προτάσσουν μόνο τις δικές τους προϋποθέσεις, και δεν αφήνουν καμία στο Θεό. Τα ίδια πιστεύουν για την σωτηρία της ψυχής, του κάθε ανθρώπου της γης. Όλα τα νήματα περί ζωής τα κινεί ο Θεός, διότι αυτός είναι ο κατασκευαστής, ρυθμιστής και προγραμματιστής, άρα εμείς πρέπει να ζούμε σύμφωνα με τις οδηγίες και εντολές του Θεού. Αφού δίνει εντολή στους Αποστόλους του να τινάξουν και την σκόνη των υποδημάτων τους, η οποία δεν έχει καμία αξία, εδώ κάνει φανερό ότι και για κάτι το οποίο εμείς νομίζουμε ότι έχει αξία, πόσο θα το υποτιμήσει ο Θεός εν ημέρα κρίσεως και δικαιοσύνης. Ας προσέξουμε μην πέσουμε έξω στις εκτιμήσεις μας. Αμήν. Ιανουάριος 2016.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου