Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2015

ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΓΗΙΝΗΣ ΖΩΗΣ & Ο ΤΕΛΩΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝΤί γίνεται µετά τον χωρισµό
της
ψυχής  από το σώµα
Την ώρα του θανάτου και της εξόδου της ψυχής  από το σώµα, και προτού η ψυχή µεταβεί στην µέση κατάσταση των ψυχών, όπου και θα αναµένει τη γενική και τελική κρίση από το Θεάνθρωπο Κύριο, κατά την ηµέρα της Δευτέρας Παρουσίας, υφίσταται τελωνισµό από τα
πονηρά πνεύµατα. Αυτό άλλωστε βεβαιώνεται και από το λόγο του Κυρίου, ο οποίος είπε: «Έρχεται γαρ ο του κόσµου άρχων, και εν εµοί ουκ έχει ουδέν», (Ιωαν. Ιδ', στ.3).
Τα τελώνια είναι τα εξής:
1.      Το τελώνιο της καταλαλιάς, δηλαδή της κατακρίσεως .
2.      Το τελώνιο της ύβρεως.
3.      Το τελώνιο του φθόνου.
4.      Το τελώνιο του ψεύδους.
5.      Το τελώνιο του θυµού και της οργής.
6.      Το τελώνιο της υπερηφάνειας.
7.      Το τελώνιο της βλασφηµίας.
8.      Το τελώνιο της µωρολογίας και της φλυαρίας.
9.Το τελώνιο του τόκου και του δόλου, το οποίο εξετάζει τους τοκογλύφους και εκείνους που ξεγελούν τους άλλους και τους παίρνουν την περιουσία τους.
10. Το τελώνιο της οκνηρίας και του ύπνου, το οποίο εξετάζει όσους κοιµούνται και βαριούνται να σηκωθούν να πάνε στην εκκλησία ή αν από την αµέλεια και την οκνηρία δεν έκαναν το καλό εκεί που µπορούσαν να το κάνουν.
11.  Το τελώνιο της φιλαργυρίας.
12.Το τελώνιο της µέθης.                                               .
13.Το τελώνιο της µνησικακίας, το οποίο εξετάζει αυτούς που έχουν έχθρα µε τον πλησίον τους και δεν θέλουν να τον συγχωρήσουν κατ' εντολή του Θεού.
14. Το τελώνιο της µαγείας και της γοητείας, το οποίο εξετάζει τους µάγους και τους γόητες.
15. Το τελώνιο της γαστριµαργίας και της πολυφαγίας.
16. Το τελώνιο της ειδωλολατρίας.


17.  Το τελώνιο της αρσενοκοιτίας ,
18.Το τελώνιο των χρωµατοπροσώπων, το οποίο εξετάζει τους άνδρες  και τις γυναίκες που βάζουν φτιασίδια και στολίζουν τo πρόσωπό τους µε διαφόρων χρωµάτων ευωδιές, επειδή η µορφή που τους έδωσε ο Θεός δεν τους άρεσε, αλλά την καταφρόνησαν και την   απέβαλαν θεληµατικώς και δέχθηκαν τη δική τους µορφή. 
19. Το τελώνιο της µοιχείας, το οποίο εξετάζει τους µοιχούς και τις µοιχαλίδες, εκείνους  δηλαδή που ενώ είναι παντρεµένοι, πηγαίνουν µε ξένους συζύγους και µολύνουν το στεφάνι τους. Και µαζί  µ' αυτούς εξετάζει και τους παρά φύση αµαρτάνοντας άνδρες, στις γυναίκες  τους αλλά και όλους τους µιαρούς που µολύνουν τα στεφάνια τους.
20. Το τελώνιο του φόνου, το οποίο εξετάζει αυτούς που έκαναν φόνο, αλλά και όσους από θυµό κτύπησαν κάποιον.
21. Το τελώνιο της κλοπής.
22. Το τελώνιο της πορνείας.
23. Το τελώνιο της ασπλαχνίας και της σκληροκαρδίας , το οποίο εξετάζει τους ανελεήµονες και όσους µισούν τους αδελφούς τους.

Οδός  Αναπαύσεως
==============
Τι γίνεται µετά τον θάνατον και τι συµβαίνει σε κάθε χριστιανή ψυχή στην Ορθόδοξη πίστη.
Τι αποκάλυψε / φανέρωσε ο Άγγελος του Θεού εις τον- Αββά Μακάριο τον Αιγύπτιο.
===================================================================
Βαδίζοντας κάποια µέρα στο δρόµο της Αιγύπτου πλησίασε τον Άγιο Μακάριο άγγελος Κυρίου και λέγει στον 'Άγιο: «Ευλόγησον Πάτερ Άγιε». Ο Γέροντας νόµισε ότι είναι κάποιος  µοναχός από την έρηµο και αποκρίθηκε προς αυτόν: «ο Θεός συγχωρήσει σε τέκνο», δηλαδή ο Θεός να σε συγχωρήσει παιδί µου, και προχώρησαν σιωπηλοί.
Αφού περπάτησαν λίγη απόσταση σιωπηλοί, ο γέροντας Μακάριος παρατήρησε ότι ο φερόµενος ως µοναχός είχε κάτι στην εµφάνιση και στο σχήµα που δεν έχουν οι συνηθισµένοι µοναχοί και θέλησε να του λυθεί η απορία, λέγοντας σ' αυτόν: «Τέκνο µου σε βλέπω τόση ώρα
που περπατούµε, εκπλήσσοµαι καθώς σε κοιτάζω και συλλογίζοµαι µήπως δεν είσαι ένας συνηθισµένος µοναχός και άνθρωπος γι 'αυτό για το όνοµα του Θεού που πιστεύω πες µου την αλήθεια και λύσε την απορία αυτήν».
Τότε ο Άγγελος αµέσως έκανε µετάνοια στον Άγιο
Μακάριο και του λέγει:
«Ευλόγησον Πάτερ. Εγώ καθώς βλέπεις δεν είµαι άνθρωπος αλλά Άγγελος και ήλθα να σε διδάξω τα µυστήρια,εκείνα τα οποία δεν ξέρεις και επιθυµείς να µάθεις. Λοιπόν ρώτησε µε ότι  θέλεις και εγώ θα σου απαντώ».Τότε ακούγοντας αυτά ο Άγιος κάµνει και αυτός µετάνοια στον Άγγελο και λέγει προσευχόµενος: «Σε ευχαριστώ Θεέ µου διόη έστειλες σε εµένα τον δούλο σου, οδηγό για να µου διδάξει εκείνα τα οποία δεν ξέρω και
επιθυµώ να µάθω διότι για εµένα είναι άγνωστα και µυστήρια».
Τότε ο Άγγελος του λέγει: «Λοιπόν Πάτερ ρώτησε µε». Ο Γέροντας του . λέγει «Πες µου σε παρακαλώ, µετά το χωρισµό της ψυχής από το σώµα τι γίνεται; (πού είναι η ψυχή του αποθαµένου)  γιατί γίνονται τα µνηµόσυνα των τεθνεώτων»; ο δε Άγγελος απάντησε στον Γέροντα: «Η ψυχή του ανθρώπου θα παρουσιασθεί στον Κύριο και θα προσκυνήσει 3 φορές ΠΡΩΤΟΝ στα τριήµερα ΔΕΥΤΕΡΟΝ στα εννιάµερα ΤΡΙΤΟΝ στα τεσσαρακοστά .- 3η ηµέρα, 9η ηµέρα, 4οη
חµέρα, κατά την οποία θα καταταγεί σε ορισµένο χώρο από τον Κύριο έως τη Β' ΠΑΡΟΥΣΙΑ». «Φτάνουν όλες οι ψυχές ρωτάει Ο Γέροντας τον 'Άγγελο -να προσκυνήσουν τον Κύριο ή όχι και ποιες»;
ΆΠΟ Ιη ΕΩΣ 3η ΗΜΕΡΑ. Αφού αποχωρισθεί η ψυχή από το σώµα (το σώµα το παραλαµβάνει η γη, από εκεί που προήλθε) την ψυχή παραλαμβάνουν οι Άγγελοι του Θεού για να την συνοδεύσουν έως και την Τρίτη ημέρα για να προσκυνήσει τον Κύριο.Διά να φθάσει στον Κύριο θα διανύσει  την απόσταση μεταξύ γης και ουρανού, σε κάθε ορισμένη απόσταση υπάρχει και ένας σταθμός ελέγχου [τελώνιο].Στον κάθε σταθμό υπάρχουν οι δαίμονες οι οποίοι απαιτούν από τους Αγγέλους την ψυχή, την οποία συνοδεύουν, διότι βαστάζουν στα χέρια τους τα χειρόγραφα βιβλία των αμαρτιών της ψυχής, τα οποία δείχνουν στους Αγγέλους λέγοντας αυτά που έπραξαν στη ζωή όταν ζούσε ο άνθρωπος και έχουν καταγραφεί λεπτομερώς, ότι την τάδε ώρα, ημέρα, μήνα και χρόνο έπραξε ετούτο ή εκείνο. Δηλαδή, έκλεψε, φθόνισε κατηγόρησε αδίκησε πόρνεψε κ,ο,κ, ή όποια άλλη παράβαση του Ευαγγελίου έπραξε., Όλα τα καταγεγραμμένα αμαρτήματα τα δείχνουν στου Αγγέλους οι δαίμονες. Η δε ψυχή τότε τρέμει από φόβο σαν το φύλλο του δένδρου.
Τότε και οι Άγγελοι δείχνουν καΙ. αυτοί ότι  καλό και αγαθό έπραξε η ψυχή εκείνη στην ζωή της ή' ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ ή ΠΡΟΣΕΥΧΗ ή ΛΕ/ΤΟΥΡΓΙΑ ή ΝΗΣΤΕΙΑ ή ότι άλλο καλό το οποίο παραβάλλουν οι Άγγελοι για βοήθεια της ψυχής. Εάν το αγαθό της ψυχής βρεθεί
περισσότερο από το κακό αρπάζουν οι άγγελοι µε χαρά την ψυχή και ανεβαίνουν σε άλλο' σκαλοπάτι-κριτήριο ενώ οι δαίµονες τρίζουν τα δόντια και αφρίζουν που τους ξέφυγε η δείνα ψυχή και προχωράει προς τον ΚΥΡ/Ο. Η ψύχή φοβάται και τρέµει και κρύβεται πίσω από τους αγγέλους ώστε να µην βλέπει την αγριότητα των δαιµόνων. Οι
άγγελοι κάνουν µεγάλο αγώνα για να ελευθερώσουν τ/ ψυχή  από τα χέρια των δαιµόνων. Και πάλι ανέρχονται σε άλλο τελώνιο πιο σκληρό και πιο άγριο όπου γίνεται και πάλι µεγάλη ταραχή ποιος θα λάβει τη ψυχή εκείνη. Οι δαίµονες φωνάζουν και λέγουν: «Πού πηγαίνεις; Δεν είσαι εσύ που πόρνευες και µόλυνες το Άγιο Βάπτισµα; Εσύ δεν έκαµνες ετούτο; Εσύ δεν έκαµνες εκείνο; Δεν τα θυµάσαι, τα ξέχασες; σε εµάς ανήκεις τώρα.» Τότε εάν η ψυχή είναι καταδικασµένη την παίρνουν οι δαίµονες και την πηγαίνουν σε τόπο σκοτεινό, και ουαί και αλλοίµονο στη ψυχή εκείνη, καλύτερα να µην είχε γεννηθεΙ Εάν είναι καθαρή από αµαρτίες [µετανοιωµένη - εξοµολογηµένη] µε χαρά την ασπάζονται οι άγγελοι και την πηγαίνουν να προσκυνήσει τον Δεσπότη Χριστό, όπου βλέπει όλη την λαµπρότητα των ουρανίων δυνάµεων».
Το τριήµερο διάβασµα τρισάγιο για την ψυχή: Η ψυχή για να περάσει τα ΤΕΛΩΝΙΑ χρειάζονται 3 ηµέρες. Την τρίτη ηµέρα που θα , προσκυνήσει τον ΚΥΡΙΟ αν είναι καθαρή, εµείς ούτως ή άλλως οι άνθρωποι διαβάζουµε το τρισάγιο για βοήθεια της ψυχής και
παρακαλούµε τον Κύριο να συγχωρήσει την τάδε ψυχή και ο Κύριος θα κρίνει.
Τα 9ήµερα της ψυχής: Μετά τις τρεις (3) ηµέρες και έως τις 9, η ψυχή επιστρέφει στην γη όπου έζησε µε συνοδεία αγγέλων και δείχνουν για ανάµνηση στην ψυχή τους τόπους όπου περιπάτησε για να θυµηθεί η ψυχή τις πράξει; καλές ή κακές που έπραξε στην ζωή της εδώ στην γη. Αυτή η περιοδεία της ψυχής διαρκεί από την 3η ηµέρα έως την 9η ηµέρα, όπου η ψυχή πηγαίνει µε συνοδεία αγγέλων, να προσκυνήσει τον Κύριο για δεύτερη φορά. Πάλι εµείς διαβάζουµε τρισάγιο στον τάφο της ψυχής για ενίσχυση της ψυχής ενώπιον του ΚΥΡΙΟΥ και να δικαιωθεί αν είναι δυνατόν.
Τα 40 τεσσαρακοστά (σαράντα) της ψυχής: Μετά την δεύτερη προσκύνηση της ψυχής οι άγγελοι περιοδεύουν αυτήν στον παράδεισο όπου είναι ο τόπος που ευρίσκεται ο ΑΒΡΑΑΜ µε τον Λάζαρο και αναπαύονται οι δίκαιοι. Χαίρονται και αγάλλονται οι δίκαιοι όταν ψυχή καθαρή επισκέπτεται τους τόπους εκείνους Έπειτα οι Άγγελοι δείχνουν στην ψυχή και τις κολάσεις των αµαρτωλών. Κατά την τεσσαρακοστή ηµέρα φέρνουν οι άγγελοι πάλι τ/ ψυχή να προσκυνήσει τον Κύριο.
          Τότε εµείς οι χριστιανοί τελούµε για τ/ν ψυχή το σαραντάηµερο µνηµόσυνο, καλό είναι να κάνουµε 40 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ, αυτό είναι το σωστό, και παρακαλούµε τον Κύριο επειδή µέλλει να λάβει άπόφαση και να απέλθει η ψυχή, εκεί όπου θέλει ο φιλάνθρωπος Θεός κατά τα έργα και τις πράξεις της κάθε ψυχής. Στην κατάσταση αυτή η ψυχή θα
παραµείνει έως την Β' ΠΑΡΟΥΣΙΑ, όπου θα αναστηθεί και το σώµα για να καταταγεί ή στον παράδεισο αιωνίως ή στην κόλαση αιωνίως.
Τότε ο γέροντας αναστενάζοντας και µε δάκρυα στα µάτια είπε:
«Ουαί την ηµέρα εκείνη που γεννήθηκε ο άνθρωπος εκείνος», δηλαδή καλλίτερα να µην γεννιόταν ο άνθρωπος εκείνος που θα καταταγεί στην κόλαση». «Ναι, πάτερ», του λέγει ο Άγγελος αλλά για τον δίκαιο «Μακάρια (ευτυχισµένη) η ηµέρα την οποία γεννήθηκε ο πιστός και ο φίλος του ΘΕΟΥ».
Ερώτηση: Ύστερα ρωτάει ο Όσιος τον Άγγελο: «Πες µου τούτο άγγελε του Θεού, τι  άνεση έχει ο αµαρτωλός άνθρωπος, έχει κάποτε τέλος η κόλαση και το µαρτύριο της ψυχής»;
Απάντηση: «Όχι Γέροντα, του λέγει ο Άγγελος, ούτε ο Παράδεισος έχει τέλος ούτε η Κόλαση έχει τέλος. Δεν υπάρχει καµία ελπίδα για τους κολασµένους».
Ερώτηση: «Ποιοι Άγιοι ευσπλαχνίζονται πιο πολύ τους ανθρώπους για να τους παρακαλούν να πρεσβεύουν δια αυτούς;», ρώτησε ο Γέροντας τον Άγγελο.                                Απάντηση: «'Ολοι οι Άγιοι είναι σπλαχνικοί και συµπονούν τους ανθρώπους λέγει. ο Άγγελος, οι άνθρωποι είναι αγνώµονες και αχάριστοι. Επίσης, οι Άγγελοι πού καταγράφουν την ζωή των ανθρώπων και ως φύλακες, πολύ λυπούνται. Ιδίως η Θεοτόκος η Παναγία ευσπλαχνίζεται περισσότερο το γένος των ανθρώπων, γι' αυτό οι άνθρωποι πρέπει κάθε στιγµή να έχουν στο στόµα τους το όνοµά της, διότι το αν παραµένει ο κόσµος όπως είναι έως σήµερα στην ΠΑΝΑΓΙΑ το χρωστάει, η οποία µεσιτεύει µεταξύ qνθρώπων και Θεού για το καλό του κόσµου αν και δεν το αξίζει ο κόσµος».
Ερώτηση: Πάλι ρωτάει ο Όσιος τον Άγγελο: «Πες µου άγιε Άγγελε µια από τις µεγαλύτερες αµαρτίες».
Απάντηση: «Η µνησικακία όσιε, αυτή ξεχωρίζει και σε αποµακρύνει από τον Θεό και από τον άνθρωπο και τελικά από τον παράδεισο.
Ερώτηση: «Πες µου άγιε Άγγελε, ρωτάει πάλι ο 'Οσιος : Ποιο αµάρτηµα µισεί ο Θεός πιο πολύ»;
Απάντηση: «Την ΚΕΝΟΔΟΞΙΑ του λέγει ο Άγγελος διότι αυτή απώλεσε τον Εωσφόρο, αυτή τον ΦΑΡΙΣΑΙΟ, και αν πέσεις σε αυτή είναι δύσκολο να σηκωθείς, αφού δαιµονίζεσαι».
Ερώτηση: «Άγιε Άγγελε ρωτάει ο Γέροντας υπάρχουν και µικρότερα και µεγαλύτερα κολαστήρια σε εκείνη την κατάσταση»;
Απάντηση: «Βεβαίως  Άγιε άνθρωπε  του  Θεού.  Όπως  ο   παράδεισος  λέγει   ο  Άγγελος  έχει  πολλές  τάξεις  και  καταστάσεις  έτσι  και  η  κόλαση  έχει  πολλές  κατηγορίες  κολαστηρίων   διότι   ο   Θεός  είναι  δίκαιος   και   φιλάνθρωπος   και   δεν   θέλει   να    αδικεί  κανένα  άνθρωπο. Άλλα  κολαστήρια  για  τους  κληρικούς,  άλλα  για  τους  λαϊκούς,  άλλα  για  τους  άνδρες, άλλα  για  τις  γυναίκες,  άλλα  για  τους  πόρνους, άλλα  για  τους  µοιχούς,  άλλα  για  τους κλέφτες. Κάθε αµάρτηµα  έχει και το
κολαστήριό του».
Ερώτηση: «Σε ποια άλλη µεγάλη αµαρτία πέφτουν οι άνθρωποι Άγιε Άγγελε»; ξαναρωτάει ο Όσιος.
Απάντηση: «Όσοι υποτιµούν και καταφρονούν την ηµέρα της Αγίας Κυριακής. Αλίµονο στον άνθρωπο που ατιµάζει την Κυριακή µε άνοµα έργα και αµαρτίες, καθώς και τις ηµέρες και µνήµες της Παναγίας και των Αγίων, διότι γίνονται εχθροί του Θεού, της  Παναγίας και των Αγίων».
«Ρώτησέ µε Όσιε ό τι άλλο θέλεις διότι θα αναχωρήσω δια τον ουρανό.
Ερώτηση: «Ποια προσευχή ταιριάζει και τι να λέει η κάθε ψυχή που θέλει να σωθεί Άγιε Άγγελε»;
Απάντηση: «Θα σου ειπώ Όσιε µια προσευχή για αµαθείς και ευµαθείς, για νέους και γέρους, για άνδρες και γυναίκες, για κληρικούς και λαϊκούς. Να λέγουν το ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΥΙΕ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ ΤΟΝ ΑΜΑΡΤΩΛΟ».
Ερώτηση: «Πες µου και τούτο Άγιε Άγγελε: Εάν άνθρωπος αµαρτωλός διδάξει και παραδειγµατίσει άλλον άνθρωπο αµαρτωλό και του δείξει την ίσια στράτα την καλή έχει κάτι µισθό»;
Απάντηση: «Όσο αντιµισθό έχεις όταν διδάξεις στον πλησίον σου το κακόν, άλλο τόσο έχεις µισθό όταν διδάξεις στον πλησίον σου στο αγαθόν, είπαµε ο Θεός είναι δίκαιος».
Ερώτηση: «Πες µου και κάτι ακόµη τελευταίο Άγιε Άγγελε: Έως τώρα έχουµε τόσους Άγιους, έως το τέλος του κόσµου θα έχουµε τέτοιους Άγιους ή θα εκλείψουν»;
Απάντηση: «Έως το τέλος του κόσµου δεν θα εκλείψουν οι υπηρέτες του Θεού αλλά ούτε οι υπηρέτες του Διαβόλου».
Ερώτηση: «Στους έσχατους και υστερινούς χρόνους οι άνθρωποι του Θεού θα είναι Αγιότεροι από τους σηµερινούς πιστούς και φίλους και υπηρέτες του Θεού»;
Απάντηση: «Επειδή θα εκλείψουν τα σηµερινά σηµεία - και παραδείγµατα και αγνά θαύµατα, τότε θα είναι όλα νοθευµένα και θα πλανάται εύκολα ο τότε της έσχατης εποχής άνθρωπος. Οι ποιµένες και οι εξουσιαστές θα είναι αδόκιµοι παντελώς γεµάτοι υποκρισία - εγωισµό - γαστριµαργία - φιλοδοξία - κενοδοξία - ειδωλολατρία - σκάνδαλα - ασωτία και κάθε αμαρτία και ουαί την εποχή εκείνη». Λέγοντας αυτά ο Άγιος Άγγελος αναχώρησε θαυµαστός από τον Όσιο Μακάριο και άφησε αυτόν µόνον. ΑΜΗΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου